_gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Informasjon til beboere

Vaktmester

Boligsameiet har en fast ansatt vaktmester. Han har kontor i blokk 125, med ringeklokke i oppgang B. Vaktmesteren sin kontortid er kl. 12.00-12.30, og nA?s pA?Ai??telefon: 21942060. (Ved akutte behov kan han nA?s pA? mob.: 92246117) Svarer ikke vaktmester i en krisesituasjon, ring styrets vakttelefon.

 

Styret

Styret sitter pA? frivillig basis og blir valgt pA? de ordinAi??re sameiemA?tene. Kontoret til styret ligger visAi??aAi?? vis vaktmesteren sitt kontor i 125 B. Styret utgir en informasjons avis “PA? Terrassen”, der vi tar opp det som har skjedd nytt siden sist og vi informerer om planer videre.

Styret bestA?r av:
Egil Nilsen (Styreleder)
Attia Mirza Mehmood (Nestleder/styremedlem)
Johnny G. Syversen (Styremedlem)
Kristoffer Igdun (Styremedlem)
Ragnhild Birkeland (Varamedlem)
Andrej Peric (Varamedlem)
Anders Grydeland (Varamedlem)

Hvordan du kontakter oss:

E-post: styret@bsulven.no

Telefon styrerommet: 21942061

Vakttelefon: 91728619

Adresse: Ulvenveien 125B

 

Parkering

Det er bilfritt pA? Boligsameiet Ulven Terrasse

Det er forbudt A? parkere biler pA? fellesomrA?dene. KjA?ring inn pA? omrA?det er kun tillatt ved flytting, varetransport eller i forbindelse med sykdom og lignende. Ulovlig parkering kan medfA?re bA?ter ev. borttauing pA? eiers bekostning.

Det er ogsA? forbudt A? parkere motorsykler pA? fellesomrA?dene. Motorsykler kan parkeres gratis i garasjeanlegget. Snakk med vaktmester om nA?kler.

 

Renovasjon

Glass/bokser/kork skal kastes i egen container ved bommen pA? plan 1 (ved 125).

Restavfall kastes i miljA?skapene ved bommen pA? plan 1 eller pA? baksiden av blokk 117 pA? plan 3. Alt sA?ppel skal kastes i skapene og lukene skal lukkes etter bruk.

Papir- og pappavfall kastes i miljA?skapene for papir pA? plan 1 eller pA? baksiden av blokk 117 pA? plan 3.
Styret oppfordrer alle tilAi??A? selv bringe store gjenstander til sA?ppelfyllingene (nAi??rmeste er i Brobekkveien). Dette skal ikke settes utenfor ved miljA?skapene. Det er gratisAi??A? levere sA?ppel pA?Ai??Haraldsrud gjenvinningstasjon.

 

NA?kler

Ved behov for ekstra sett med nA?kler til utgangsdA?ren, kan dette kjA?pes hos vaktmester.

Om du skulle ha behov for ekstra nA?kler til garasjen, mA? du ta kontakt med Fabritius. De holder til litt lenger ned i Ulvenveien pA? venstre side (mot A?kern).

 

KjA?kkenvifter

Grunnet sameiets ventilasjonssystem mA? alle leiligheter ha kjA?kkenvifte med spjell. Elektriske vifter skal ikke benyttes da de A?delegger for ventilasjonen i blokken.

 

Fellesarealer

Hver leilighet disponerer et visst antall boder (alle har ikke). Disse bodene er private og mA? lA?ses. OmrA?det utenfor dA?ren i din bod defineres som et fellesareale. Der skal ingen ting lagres. I betegnelsen fellesareale ligger ogsA? ganger, sykkelbod og samme regler gjelder ogsA? der. Om du har mye avfall, se punktet om renovasjon og avfall.

Ved lagring av eiendeler i fellesarealer vil dette bli fjernet.

 

Kollektivt

De nAi??rmeste bussholdeplassene er Persveien eller Ulvenkrysset.

Fra Ulvenkrysset kan du ta busser bA?de mot sentrum og nordover langs E6. SAS flybuss gA?r direkte til Gardermoen fra ulvenkrysset og stopper ved ulvenkrysset pA? vei mot Oslo sentrum.

Bussruter for Persveien finner du her

Bussruter for Ulvenkrysset finner du her

NAi??rmeste T-bane finner du pA? A?kern eller Helsfyr. NAi??meste togstasjon er pA? Bryn eller Alna

Kommunikasjon;
T-bane pA? A?kern Senteret – 8 minutters gangtid
T-banen har 8 avganger pr time til/fra sentrum

Buss 21
Helsfyr – Aker Brygge

Buss 23
Lysaker – SimensbrA?ten, 6 avganger pr. time (bussen fA?lger ring 3)

Buss 28
Helsfyr – Fornebu

Buss 58
Helsfyr – Nydalen, 4 avganger pr. time

Buss 68
Helsfyr Grorud, stopper i Persveien

Buss 401
Oslo Bussterminal – LillestrA?m

FLYBUSSEN
Flybussen fra A?kern til Gardermoen – 5 minutters gangtid til busstopp, 3 avganger pr. time – reiestid 44 minutter

A?nsker du annen informasjon om kollektivtrafikken i Oslo finner du det pA? www.ruter.no

 

Politi, Brann og Ambulanse

VA?rt sameie ligger i A?grenseland mellom sA? vel GrA?nnland, Manglerud som Stovner politistasjoners distrikter, men tilhA?rer GrA?nland politistasjon.

Telefonnummer:

 • 110 for Brann
 • 112 for Politi
 • 113 for Ambulanse

 

Post

Vi tilhA?rer Etterstad postkontor som ligger pA? Fyrstikktorget pA? Helsfyr. NAi??rmeste postkasse for sending av brev: Persveien eller krysset Ulvenveien/ Karl Staffs vei.

Informasjon til postkontoret ligger her

 

Apotek

NAi??rmeste apotek ligger pA? A?kern senter, Alna senter og ved Coop Obs! pA? LA?ren.

 

Handlesenter

Det ligger handlesenter pA? Alnabru, A?kern, Bryn og pA? Helsfyr. NAi??rmeste matbutikk er enten Matkroken i Karl Staffs vei eller KIWI i Teisenveien (andre siden av E6).

 

Dugnad

Det arrangeres dugnader regelmessig hver vA?r og hA?st, men det kommer ogsA? noen infoskriv der det oppfordres til A? mA?te opp pA? ekstraordinAi??re dugnader. Dette er muligheten vi har for at det skal se bra ut i vA?rt nAi??rmiljA?. Det er innfA?rt dugnadsgebyr ved manglende oppmA?te.

Ai??

Vaskeri

I hver blokk finnes det et fellesvaskeri. Vaskerikort kan bestilles hos vaktmester.

Regler for bruk av vaskeriene

 1. Beboerne er ansvarlig for at reglene blir fulgt.
 2. Maskinene (vaskemaskin og tA?rketrommel, rulle og sentrifuge) mA? brukes med varsomhet og etter foreskrevne bruksanvisninger. Skader som pA?fA?res maskinene pga. ukyndig eller skjA?deslA?s behandling, mA? erstattes av den som har forA?rsaket skaden.
 3. Vaskeriene skal rengjA?res og ryddes etter bruk. Benyttede maskiner skal, fA?r vaskeriet forlates, kontrolleres for eventuelt gjenglemt tA?y.
 4. Skader eller feil pA? maskiner og utstyr skal straks meldes til vaktmester.
 5. Reservasjon av vaskeriet gjAi??res enten via Internett eller direkte pA? maskinene i vaskeriet.
 6. Ved tap av vaskerikort kan nytt kort bestilles hos vaktmester. Prisen for nytt kort er kr 300 som forskuddbetales ved bestilling.
 7. Vaskeriene kan benyttes pA? fA?lgende tider:
  • Hverdager kl. 07.00-22.00. LA?rdager kl. 08.00-20.00.
  • SA?n.- og helligdager skal vaskeriene ikke benyttes.

 

Protokoll fra sameiermA?ter

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>