Vaskeri

Linker til vaskeriene

Instrukser på vaskemaskinene

Vi har erfart at noen nettlesere ikke støtter Miele sitt program, men Explorer og Mozilla skal fungere.

Send mail til styret@bsulven.no ved problemer med innlogging, bruk eller klager. Det er mye enklere for oss å ta dette videre til Miele og Dibs, som er ansvarlig leverandør av systemet vårt.

Nytt vaskerikort

Ved behov for nytt vaskerikort, koster dette kr. 300 og kan kjøpes og betales via vår Kjøp og betaling-side. Etter vellykket betaling tar du kontakt med styret for å få utstedt kortet.

Påfyll av vaskekort

Påfyll av vaskekort gjøres elektronisk via vaskerisidene linket til over.

Regler for bruk av vaskeriene

 • Beboerne er ansvarlig for at reglene blir fulgt.
 • Maskinene (vaskemaskin og tørketrommel, rulle og sentrifuge) må brukes med varsomhet og etter foreskrevne bruksanvisninger. Skader som påføres maskinene pga. ukyndig eller skjødesløs behandling, må erstattes av den som har forårsaket skaden.
 • Vaskeriene skal rengjøres og ryddes etter bruk. Benyttede maskiner skal, før vaskeriet forlates, kontrolleres for eventuelt gjenglemt tøy.
 • Skader eller feil på maskiner og utstyr skal straks meldes til vaktmester.
 • Reservasjon av vaskeriet gjøres enten via Internett eller direkte på maskinene i vaskeriet.
 • Ved tap av vaskerikort kan nytt kort bestilles hos styret. Prisen for nytt kort er kr 300 som forskuddbetales ved bestilling.
 • Vaskeriene kan benyttes på følgende tider:
  • Hverdager kl. 07.00-22.00. Lørdager kl. 08.00-20.00.
  • Søndag og helligdager skal vaskeriene ikke benyttes.