Praktisk informasjon om sameiet

Parkering

Det er bilfritt på Boligsameiet Ulven Terrasse

Det er forbudt å parkere biler på fellesområdene. Kjøring inn på området er kun tillatt ved flytting, varetransport eller i forbindelse med sykdom og lignende. Ulovlig parkering kan medføre bøte og eventuell borttauing på eiers bekostning.

Det er også forbudt å parkere motorsykler på fellesomrødene.

Renovasjon

Glass og metall skal kastes i egne containere ved bommen på plan 1 ved 125 (se områdekart under), mens papp- og papiravfall kastes i egne containere på plan 1 eller på baksiden av blokk 117 på plan 3.

Restavfall kastes i miljøskapene ved bommen på plan 1 eller på baksiden av blokk 117 på plan 3. Alt søppel skal kastes i skapene og lukene skal lukkes etter bruk.

Alt av avfall som ikke verken passer eller har egnede containere, er beboere selv ansvarlig for å få kastet ved til søppelfyllingene (nærmeste er i Brobekkveien). Dette skal ikke settes utenfor ved miljøskapene. Det er gratis å levere søppel på Haraldsrud gjenvinningstasjon.

Nøkler

Ved behov for ekstra sett med nøkler til utgangsdøren, kan dette kjøpes hos vaktmester.

Om du skulle ha behov for ekstra nøkler til garasjen, må du ta kontakt med Obos Ulven.

Kjøkkenvifter

Grunnet sameiets ventilasjonssystem må alle leiligheter ha kjøkkenvifte med spjell. Elektriske vifter skal ikke benyttes da de ødelegger for ventilasjonen i blokken.

Fellesarealer

Hver leilighet disponerer et visst antall boder (ikke alle har). Disse bodene er private og må låses. Området utenfor døren i din bod defineres som et fellesareale. Der skal ingen ting lagres. I betegnelsen fellesareale ligger også ganger, sykkelbod og samme regler gjelder også der. Om du har mye avfall, se punktet om renovasjon og avfall.

Ved lagring av eiendeler i fellesarealer vil dette bli fjernet.

Dugnad

Det arrangeres dugnader regelmessig, men det kommer også noen infoskriv der det oppfordres til å møte opp på ekstraordinære dugnader. Dette er muligheten vi har for at det skal se bra ut i vårt nærmiljø.

Kart over området til boligsameiet Ulven terrasse