Endret: 8 okt 2019     Opprettet: 7 okt 2019

Viktig meldig om nye inngangsdører og nye brikker (nøkkel)

Det er fremdeles noen som ikke har hentet nye brikker (nøkkel) til ny inngangsdør i oppgangen. Dette må snarest hentes hos vaktmester.

Dersom du leier må du har fullmakt fra eier for å få utlevert brikker. Det følger 3 brikker med til hver leilighet. Flere brikker kan kjøpes hod Nordic Security på Helsfyr. Se eget skriv om nøkkelsystem.

Brikkene er kodet slik at du har tilgang til alle innganger i blokka du bor, men kun til blokka du bor i.

Det er noen som har boder i andre blokker enn den de bor i og trenger tilgang til oppgangen i den blokken de har bod. Det jobbes med å få frem en slik oversikt i løpet av uken. Du vil ikke trenge en ny brikke for dette, tilgangen blir kodet inn på brikken du har.

Dersom alt går etter planen vil de gamle låsene i inngansdøren bli fjernet onsdag 9. oktober. Da vil ikke lenger inngangsdører kunne åpnes med nøkkel, kun med ny brikke. Vi kommer til å beholde en gammel sylinder i hver A-oppgang i hver blokk slik at du kan komme inn med nøkkel. Dette er løsning som som vil bli fjernet når vi ser at alt virker. Meld fra snarest til bhk@bsulven dersom brikken din ikke virker.

Når det gjelder sykkelrom i 117 og 125 vil det også komme en ny lås som åpnes med brikke.  Foreløpig vil den kunne åpnes med nøkkel som tidligere inntil styret får avklart hvordan tilgangen skal være. Det kommer mer info om dette i løpet av uken.

Sykkelrommet i 123 er det ingen endring på og åpnes fortsatt med nøkkel.

Vi oppfordrer alle beboere til å ta godt vare på nye dører. Det er viktig at ikke døren blir stående oppe. DØRENE SKAL VÆRE LÅST. Det må ikke legges sten mellom da det medfører risiko for skade. Det jobbes med å finne en løsning med en dørkile som skal kunne benyttes slik at dørene ikke skades. Dette er noe vaktmestere vil ta seg av.

Dørstoppere vil også bli montert.

Det vil mot slutten av byggeperioden komme ny dør i nedgangen til garasjeanlegget ved heisen.

Døren til garsjen vil ikke bli koblet opp mot vårt brikkesystem da garasjeanlegget tilhører Ulven AS. Her vil fortsatt nåværende garasjenøkkel benyttes.

Når det gjelder blokk 117 B og C gjør vi oppmersom på at utgang mot parkeringsplassen er en nødutgang og skal ikke benyttes som hovedinngangsdør. Området utenfor dørene tilhører Ulven AS og er bortleid til parkeringplasser. Denne inngangen skal ikke benyttes ved flytting da det sperrer for de som leier parkeringplasser i dette området. Hovedinngang til 117 B/C er fra terrassesiden.

Det er også observert barn som kommer springenede ut på parkeringsplassen og oppfordrer foreldre til å lære barna bruke hovedinngangen for å hindre ulykker.

Når det gjelder torgheisen(fra plan1-3) vil det ikke komme ny lås. Det betyr at nåværende nøkkel fortsatt brukes her.

Mvh

Bhk og Styret