29 okt 2019

Viktig informasjon til alle beboere

Styret ber alle seksjonseiere/beboere sette seg nøye inn i nye vedlikeholdsrutiner for de nye, fine terrassene.

I forbindelse med rehabiliteringen har vi en endret rutine for vedlikehold og sjekk av den enkeltes balkonger. Hver enkelt MÅ sette seg inn i dette og utføre det som er nødvendig.

Vi ser at enkelte beboere opplever å ha vann stående på sine terrasser. Dette skyldes at i de tilfellene vi har undersøkt dette at naboen IKKE har holdt sin vannrenne ren. Dette fører til at risten i gjennomboringen av dekket går tett og vannet renner inn til naboens terrasse. Dette kan i verste tilfelle gi vannlekasje. Det er derfor viktig at det blir utført regelmessig rengjøring av vannrenne og sluk hos hver sameier.

Den enkelte seksjonseier må legge inn fast rutine på sjekk og rensing av renne og sluk. Det inngår i seksjonseiers ansvar og plikt til å vedlikeholde bruksenheten.

Det må heller ikke tømmes bøtter med vaskevann i avløpet som kan renne ned til nabo og oversvømme tette avløp.

Seksjonseiere av terrasser over bakkeplan må heller ikke spyle balkongene med stråle rett mot glassveggen da det er risiko for at vann trenger inn og renner ned til naboen under.

Vi oppfordrer forøvrig alle sameiere til å sette seg inn i sameiets vedtekter og ordensregler som ligger tilgjengelig på vår hjemmeside bsulven.no

Mvh

Styret

Boligsameiet Ulven Terrasse