Endret: 7 mai 2019     Opprettet: 6 mai 2019

Viktig info om nytt porttelefon anlegg

Det er her muligheter for å bestille video funksjon, frist 12. mai

Nordic Security skal levere nytt porttelefonanlegg i sameiet. I anlegget medfølger det svarapparat med talefunsjon.

Alle utvendige tablåer utstyres med kamera utenom på de leiligheter som har direkte inngang.

Det betyr at alle som har inngang gjennom en fellesinngang har mulighet til å bestille et svarapparat med video funksjon. Med dette valget kan man se hvem som ringer på.

Dette koster kr 990,- og betales av hver enkelt som ønsker videofunksjon.

Bestilling sendes til salto@nordic-security.no

Oppgi navn,adresse og seksjonsnummer

Frist for bestilling er 12. mai

Klikk på linken under for å få opp info fra Nordic Security:

/?nid=30401