Endret: 13 mai 2019     Opprettet: 12 feb 2019

Varsel som skifting av vinduer blokk 119 balkongside

Her kommer plan for montering av vinduer på balkongsiden blokk 119

Klikk på linken under for å få opp planen.

/?nid=28896

 

Det er vikig at alle beboere merker seg når vindusmontering skal foregå og at leiligheten er tilgjengelig. Dersom leiligheten ikke er tilgjengelig vil det påløpe ekstrakostnader den enkelte beboer må betale selv.