Endret: 21 des 2018     Opprettet: 28 nov 2018

Varsel: Skifting av soveromsvinduer i hele blokk 125 fra 4 - 13.desember (inngangssiden)

VD Montasje informerer at den første planen som ble delt ut har feil dato, se bort fra den. Ny startdato for fremdriftsplan er tirsdag 4. desember.

Fremdriftsplan

Utskifting av soveromsvindu inngangssiden blokk 125

(gjelder ikke balkongsiden)

Oppgang: Etg: Leil: Nr: Dag: Dato:

125A

4 1 E08 Tirsdag 4.des

125A

4 2 E09 Tirsdag 4.des

125A

4 3 E10 Tirsdag 4.des

125A

4 4 E06 Tirsdag 4.des

125A

4 5 E07 Tirsdag 4.des

125A

3 V E04 Onsdag 5.des

125A

3 H E05 Onsdag 5.des

125A

2 V E01 Onsdag 5.des

125A

2 M E02    

125A

2 H E03 Onsdag 5.des

125B

4 1 E18 Torsdag 6.des

125B

4 2 E19 Torsdag 6.des

125B

4 3 E20 Torsdag 6.des

125B

4 4 E16 Torsdag 6.des

125B

4 5 E17 Torsdag 6.des

125B

3 V E14 Fredag 7.des

125B

3 H E15 Fredag 7.des

125B

2 V E11 Fredag 7.des

125B

2 M E12    

125B

2 H E13 Fredag 7.des

125C

4 1 E28 Mandag 10.des

125C

4 2 E29 Mandag 10.des

125C

4 3 E30 Mandag 10.des

125C

4 4 E26 Mandag 10.des

125C

4 5 E27 Mandag 10.des

125C

3 V E24 Tirsdag 11.des

125C

3 H E25 Tirsdag 11.des

125C

2 V E21 Tirsdag 11.des

125C

2 M E22    

125C

2 H E23 Tirsdag 11.des

125D

4 1 E38 Onsdag 12.des

125D

4 2 E39 Onsdag 12.des

125D

4 3 E40 Onsdag 12.des

125D

4 4 E36 Onsdag 12.des

125D

4 5 E37 Onsdag 12.des

125D

3 V E34 Torsdag 13.des

125D

3 H E35 Torsdag 13.des

125D

2 V E31 Torsdag 13.des

125D

2 M E32    

125D

2 H E33 Torsdag 13.des

 

Viktig informasjon fra VD om utskiftingen:

  • VD møter opp i hver leilighet mellom kl 07.00 - 08.00. Det vil bli tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet med mer.
  • Utskiftingen vil foregå hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun overleverer nøkkel til VD,  eller om han/hun ønsker å være tilstede under utskiftingen. Nøkler som VD får utlevert legges i beboers postkasse eller annen avtale etter endt utskifting.
  • Beboer må selv rydde og flytte møbler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene. (minst 1 meter).
  • Beboer må selv dekke til gulv og møbler etter ønske. Snekkerne kommer i tillegg til å dekke til gulvet rett under vinduene.
  • Beboer må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for utskiftingen.
  • Gjenstander som beboer føler er av stor verdi, bør tildekkes/settes bort/skjermes, som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.
  • Snekkerne feier opp, støvsuger etter seg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført husvask av leilighetene.
  • Etter endt utskifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og returnere til VD. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener bør rettes.
  • Vinduer blir satt inn fra innsiden.
  • VD Montasje AS v/Christoffer Andersson, Mobil 476 47 501

VD Montasje legger ut varsel og fremdriftplan i alle postkasser til beboere i 125 a - d.

Bhk og styret gjør oppmerksom på at det er beboers ansvar å rydde plass nok, dvs minst 1 meter foran vindu ,og ellers sørge for tilgjengelighet. Dersom noen av snekkerne må rydde plass foran vindu og eventuelt må flytte på møbler vil den enkelt beboer bli fakturert for ekstraarbeid. Dette arbeidet inngår ikke i prisen da vi regner med at hver enkelt beboer vil rydde sine egne saker. Vi ser imidlertid at beboere setter fra seg søppel på verandaer og ikke rydder slik vi har bedt om. Dette medfører unødvendige ekstrakostnader hvor regningen kommer til å gå til den sameier som ikke følger opp. Dersom noen trenger hjelp spør en de kjenner, en nabo eller bhk@bsulven.no om hjelp.