10 nov 2018

Varsel: Oppstart 16.november stillas inngangside blokk 123.

Brafas starter montering av stillas fredag 16. november.