Endret: 28 mai 2019     Opprettet: 28 feb 2019

Varsel om skifting av vinduer blokk 117 balkongsiden

Her kommer plan på når vinduer på balkongsiden monteres i blokk 117

Klikk på linken under for å få opp planen.

/?nid=29138

 

Merk! 

Det er viktig at alle beboere merker seg når vindusmontering skal foregå og at leiligheten er tilgjengelig. Det er den enkelte sameier sitt ansvar.  Dersom leiligheten ikke er tilgjengelig vil det påløpe ekstrakostnader den enkelte beboer må betale selv.

For øyeblikket blir arbeider som påvirker å få ned stillas prioritert for å ha kontroll på kostnader.