Endret: 28 mai 2019     Opprettet: 29 apr 2019

Varsel om skifting av vinduer 117 soveromssiden

Det er viktig at du sørger for at leiligheten er tilgjengelig på dagen din leilighet står på planen

slik at det ikke påløper ekstra kostnader. Ekstrakostnader som påløper fordi leiligheten ikke er tilgjengelig vil i tilfelle bli fakturert den det gjelder.

Det er også viktig å rydde slik det er beskrevet. Soveromsvinduene blir tatt inn gjennom oppgangen og videre inn gjennom leiligheten (altså fra innsiden).

Klikk på linken under for å hente opp planen:

/?nid=30223

 

Vi gjør oppmerksom på at soveromssiden i 117 er mot et ekstra støyutsatt område og som tiltak er det bestemt at det her vil bli montert ekstra støydempende vinduer med separat støydempende veggventil.

Dette er siste varsel om skifte av vinduer i leiligheter. Det gjenstår kun vinduer i fellesarealer.