Endret: 21 des 2018     Opprettet: 8 des 2018

Varsel om igangsetting av skifte av vinduer på inngangssiden 123 a,b,c

Arbeidet vil pågå fra 14. - 19.desember, se plan her

Plan utskifting av vinduer inngangssiden 123 a,b,c
Oppgang Etg. Leil. D-nr. Dag Dato
123 A 2 1 D01 Fredag 14.des
123 A 2 2 D02 Fredag 14.des
123 A 2 3 D03 Fredag 14.des
123 A 2 4 D04 Fredag 14.des
123 A 2 5 D05 Fredag 14.des
123 A 1 V D46 Mandag 17.des
123 A 1 H D44 Mandag 17.des
123 B 3 1 D11 Tirsdag  18.des
123 B 3 2 D12 Tirsdag 18.des
123 B 3 3 D13 Tirsdag 18.des
123 B 3 4 D14 Tirsdag 18.des
123 B 3 5 D15 Tirsdag 18.des
123 B 2 V D10 Mandag 17.des
123 B 2 M D09 Mandag 17.des
123 B 2 H D08 Mandag 17.des
123 C 2 1 D18 Onsdag 19.des
123 C 2 2 D19 Onsdag 19.des
123 C 2 3 D20 Onsdag 19.des
123 C 2 4 D21 Onsdag 19.des
123 C 2 5 D22 Onsdag 19.des

Informasjon fra VD Montasje om skifte av vindu på inngangssiden:

  • Vi møter opp i hver leilighet mellom kl 07.00 og 08.00. Det vil bli tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet med mer. Utskiftingen vil foregå hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun overleverer nøkkel til oss eller om han/hun ønsker å være tilstede under utskiftingen. Nøkler som vi får utlevert legges i beboers postkasse eller annen avtale etter endt utskifting.
  • Bebeoer må selv rydde og flytte møbler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene.
  • Beboer må selv dekke til gulv og møbler etter eget ønske. Snekkerne kommer i tillegg selv til å dekke til gulvet rett under vinduene.
  • Beboeren må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for utskiftingen.
  • Gjenstander som beboer føler er av stor verdi, bør tildekkes/settes bort/skjermes som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.
  • Snekkerne feier opp, støvsuger etter seg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført vask av leilighetene.
  • Etter endt utskifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og returnere til oss. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener må rettes.
  • VD Montasje v/ Christoffer Andersson , Mobil 476 47 501

Bhk gjør oppmerksom på at det er viktig at beboere rydder tilfredstillende og sørger for at VD får tilgang til leiligheten slik at det ikke blir forsinkelser og påføres ekstra kostander. Kostnader i forbindelse med mangelfull rydding eller tilgjengelighet vil bli fakturert den berørte sameier.