2 jun 2019

Varsel om garasjevask

Merk deg når det skal vaskes på planet du står og flytt bilen.

Tidspunkt for vask og feiing på det enkelte plan er:

U1 Øverste garasjeplan vaskes og feies tirsdag 4. juni mellom kl. 11.00 - 17.00

U2 Mellomste garasjeplan vaskes og feies onsdag 5. juni mellom 11.00 - 17.00

U3 Nederste garasjeplan vaskes og feies torsdag 6. juni mellom kl. 11.00 - 17.00

Obos - Ulven henstiller alle alle om å flytte sitt kjøretøy ut av garasjen og at parkeringsplassene blir ryddet for dekk og annet utstyr.

Kjøretøy som ikke er flyttet ut av anlegget i varslet tidsrom kan bli støvete/tilgriset og kostnader til vask av bil/MC må dekkes av den enkelte leietaker/eier.

Dekk og utstyr som ikke er fjernet fra leide p-plasser i varslet tidsrom kan bli kastet dersom det hindrer utførelsen.

OBOS-Ulven beklager ulempen dette medfører den enkelte og håper alle samarbeider slik at resultatet blir best mulig!

Hvor kan vi sette bilene mens vasken pågår?

OBOS-Ulven har avtalt med parkeringsselskapet som kontrollerer parkeringen på Ulvenveien 111 om ikke å kontrollere disse dagene- Dette betyr at det kan parkeres på ledige plasser ute på sone 1 og 2.