Endret: 25 mar 2019     Opprettet: 16 jan 2019

Varsel for å skifte vinduer terrasseside blokk 121

Merk deg dato for din leilighet, se vedlagte plan

Montering av vindu / skyvedør terrasseside 121.

 • Alle må sørge for at leiligheten er tilgjengelig ut fra vedlagte plan. Dersom det blir forsinkelser fordi leiligheten ikke er tilgjengelig vil ekstrakostnader bli fakturert den det gjelder. Det er en omfattende koordinering av arbeidet og det kan få store følger kostnadsmessig dersom VD ikke kommer inn i din boenhet.
 • Det er viktig at det er ryddet slik beskrevet. Dersom VD må rydde vil kostnader i forbindelse med dette bli fakturert den enkelte som ikke har ryddet.
 • Vindu og skyvedør blir fraktet opp på terrassen utenfra, men VD vil gå gjennom leiligheten med verktøy og jobbe 1 - 2 meter fra vindusvegg på innsiden.
 • Det blir lagt ut varsel fra VD Montasje i alle postkasser ca en uke før arbeidet starter i hver blokk.
Oppgang: Etasje: Leilighet: D - nr: Dag: Dato:
121A 4 1 C09 Tirsdag 22.januar
121A 4 2 C10 Tirsdag 22.januar
121A 4 3 C06 Tirsdag 22.januar
121A 4 4 C07 Onsdag 6.februar
121A 4 5 C08 Onsdag 6.februar
121A 3 V C05 Torsdag 21.februar
121A 3 H C04 Torsdag 21.februar
121A 2 V C03 Fredag 8.mars
121A 2 M C02 Fredag 22.februar
121A 2 H C01 Fredag 8.mars
121A 1 V C31 Onsdag 20.mars
121A 1 H C32 Onsdag 20.mars
121B 4 1 C19 Onsdag

23.januar

121B 4 2 C20 Onsdag

23.januar

121B 4 3 C16 Onsdag

23.januar

121B 4 4 C17 Torsdag

7.februar

121B 4 5 C18 Torsdag

7.februar

121B 3 V C14 Torsdag

21.februar

121B 3 H C15 Fredag

22.februar

121B 2 V C11 Fredag

8.mars

121B 2 M C12 Mandag

25.februar

121B 2 H C13 Mandag 

11.mars

121B 1 V C33 Onsdag

20.mars

121B 1 H C998 Torsdag

21.mars

121C 4 1 C29 Torsdag 24.januar
121C 4 2 C30 Torsdag 24.januar
121C 4 3 C26 Torsdag 24.januar
121C 4 4 C27 Fredag 8.februar
121C 4 5 C28 Fredag 8.februar
121C 3 V C24 Mandag 25.februar
121C 3 H C25 Tirsdag 26.februar
121C 2 V C21 Mandag  11.mars
121C 2 M C22 Tirsdag 26.februar
121C 2 H C23 Mandag 11.mars
121C 1 V C34 Torsdag 21.mars
121C 1 H C35 Torsdag 21.mars

VD Montasje AS sier følgende i infoskrivet:

 • Vi møter opp i hver leilighet mellom kl 7.00 og 8.00.
 • Det blir tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet med mer. Utskiftingen vil foregå hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun overleverer en nøkkel til oss eller om han/hun ønsker å være til stede under utskiftingen. Nøkler som vi får utlevert legges i beboers postkasse eller annen avtale etter endt utskifting.
 • Beboeren må selv rydde og flytte møbler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene.
 • Beboeren må selv dekke til gulv og møbler etter ønske. Snekkerne kommer i tillegg selv til å dekke til gulvet rett under vinduene.
 • Beboeren må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for utskiftingen.
 • Gjenstandersom beboer føler er av stor verdi, bør tildekkes/settes bort/skjermes, som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.
 • Snekkerne feier opp, støvsuger etter serg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført vask av lelighetene.
 • Etter endt utskifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og returnere til oss. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener må rettes.

Christoffer Andersson, VD Montasje AS, Mobil 476 47 501