14 mai 2019

Ulvenjordet nabolagsundersøkelse

Kom med dine ideer og registrer din interesse gjennom nabolagsundersøkelsen for Ulven 2019

Bydel Alna er vi i gang med planleggingen av en oppgradering av felles uteområder på Ulvenjordet 14. - 16. juni, for å skape en grønn og sosial møteplass.  Vi har nå en nabolagsundersøkelse utført av LEVA Urban Design for å få hjelp av beboere til å utvikle gode ideer. Gjennom undersøkelsen får Bydelen et godt grunnlag for å utarbeide tiltak i fellesområdene til boligsameiene og borettslagene på Ulven og mobilisering for gjennomføring av disse, også med tanke på et langsiktig perspektiv.

Du kan svare digitalt via denne lenken: https://app.maptionnaire.com/nb/6158/

Om du heller ønsker å besvare undersøkelsen på papir, kan du laste ned papirversjonen her, og levere til styret/vaktmester innen 19. mai.

Bydelen har nå også en facebook arrangementside hvor vi vil holde alle oppdatert med videre informasjon om prosjektet. Linken til denne siden er her: https://www.facebook.com/events/408490389880482/

Denne henvendelsen går hovedsaklig til de voksne, men det er flott hvis også barn og ungdom får kommet med sine meninger!

Med vennlig hilsen styret