Endret: 21 des 2018     Opprettet: 7 des 2018

Status rehabilitering pr 7.desember 2018

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomite og styret.

Fremdrift før jul:

1. Vinduer og Skyvedører.

 • Det vil bli satt inn vinduer på deler av inngangssiden (soverom) i 123 a, b og c. Se eget varsel og oversikt over hvilke leiligheter dette gjelder. VD Montasje varsler de beboere dette gjelder med eget skriv i postkasse eller på døren. Dette arbeidet varer fra 14. - 19. desember.
 • Det vil bli satt inn vinduer på hele inngangssiden (soverom) på blokk 125 før jul. Det blir IKKE satt inn skyvedør/fastfelt på 125 a - d terrasseside før jul.
 • Vindu og skyvedørsmontasjen er nå ferdig på 125 lavblokka. Fremdrift var iht plan som ble varslet beboerne i lavblokken.  Etter vindus og skyvedørsmontasjen ferdigstiller Brafas med isolasjon og puss.
 • Beboers plikter i forbindelse med innsetting av vinduer og skyvedør er å være hjemme eller sørge for tilgang, samt ha ryddet minst 1 meter fra eksisterende vegg så håndtverkere har mulighet til å jobbe fritt. Vi anbefaler å dekke til møbler som beskytter mot støv,smuss etc. Vinduer på innganssiden (soverom) blir satt inn fra innsiden slik at det må være tilfredsstillende tilgjengelighet fra inngangsdør frem til vindu som skal skiftes. 
 • PS! AVTALER MÅ HOLDES. Kostnader vil ellers påløpe. Ekstra kostnander som påløper fordi leiligheten ikke er tilgjengelig etter plan, eller ikke er tilfredsstillende ryddet, vil bli fakturert den beboer dette gjelder. 
 • Bhk ber beboere følge med på nettsiden spesielt i perioden hvor arbeidet med fasader starter på inngangssiden. Vi ser arbeidet går raskt og varsel om innsetting av vinduer er kort. Det tilstrebes å varsle en uke i forveien. Det kommer en overordnet fremdriftplan før jul som viser når og hvor arbeider starter, men endringer kan forkomme når den er langsiktig.

2. Rekkverk.

 • Det blir montert rekkverk på 125 lavblokka i tidsrommet 04.12 - 10.12. Dette arbeidet pågår.
 • Det vil bli montert rekkverk på 125 a i tidsrommet 10.12 - 14.12.
 • Terrasser kan IKKE tas i bruk selv om rekkverk blir montert. Nærmere info om tilgang til terrasser kommer.

3. Presenninger og stillaser.

 • Alle presenninger på terrassesidene vil være nede til jul unntatt 125 b - d.
 • Stillaser på 125 lavblokka vil være nede til jul. Stillaset på 125 a vil være nede til jul hvis vi rekker det etter montasje av rekkverk.

4. Fasader.

 • Fasadearbeider er nå startet på blokk 123. Vindusmontasje vil starte før jul, nærmere info blir hengt opp på dører og lagt ut på hjemmesiden.
 • Fasadearbeider på blokk 125 a - d pågår. Vindusmontasje pågår som varslet.
 • Presenning er fjernet på 125 gavlvegg mot Ulvenveien som gir et inntrykk av hvordan fasaden med kobberplater blir.

5. Betongrehabilitering.

 • All betongrehabilitering, det vil si Consolvos arbeider, er ferdigstilt før jul.
 • All fliselegging unntatt 125 b - d vil være ferdig før jul. Siste fliser vil være ferdig 2-3 uker inn i januar.

6. Andre ting.

 • I forbindelse med fastfelt/skyvedørsløsning på terrassesiden må det inn en elektriker for demontering av elektriske innstallasjoner. Disse må reinnstalleres etterpå. Det blir hengt opp informasjon fra elektrofirma på alle inngangsdører dagen etter skyvedørsmontasjen. Dette MÅ fylles ut av den enkelte beboer.
 • Varmeovner som tidligere var under vindu på terrassesiden må nå flyttes til sidevegg og/eller frittstående foran vindusfelt/skyvedør. Hvis eksiterende varmeovn kan benyttes vil den bli montert på sidevegg. Beboere som ikke har varmeovn som passer til sideveggs montasje må selv bekoste ny varmeovn.
 • Elektrikerfirma (Alna Elektro AS)har gitt tilbud på 2 typer varmeovner ferdig montert, en fastmontert på vegg og en frittstående. Varmeovnene finner du på elektroimportoren.no. Det er opp til hver enkelt beboer om de vil benytte dette tilbudet eller ordne varmeovn selv. Veggmontert Panelovn 1000W, artnr.5401354 kr 938,- inkl mva, ferdig montert. Frittstående ovn er lik veggmontert, men er i frostet glass og leveres med føtter som monteres på. Prisen er kr 1060,- inkl.mva ferdig montert.
 • Grunnet fastfelt/skyvedørsmontasjen vil noen leiligheter stå uten varmeovner i noen dager. Det vil bli mulighet å låne midlertidig varmeovn ved henvendelse til byggeledelse.
 • Etter skyvedørsmontasjen skal det monteres isolasjon og puss på veggen utvendig.Disse arbeider utføres av Brafas og vil pågå 1-2 dager etter vindu og skyvedørsmontasjen. Det vil bli informert nærmere om dette i fremdriftsplan som blir sendt ut før jul. Denne løsningen gjelder på lavblokka og leiligheter på bakkeplan. Fra 2. etg og oppover skiftes veggene på terrassesiden ut i et fastfelt/skyvedør ( på stue 3-delt med 1 skyvedør). Her vil det bli et mindre etterarbeide. Vi kommer tilbake med mer info. Eget skriv om løsninger kommer i eget skriv som legges i postkasser før jul.
 • I 125 Lavblokka og leiligheter på bakkeplan vil det bli montert veggventiler over eller i mellom skyvedøren. På noen leiligheter i lavblokka vil dette bli gjort først etter at vinduer/skyvedør er på plass siden det har vært leveringstid fra deres leverandør.
 • Fra 2. etg og oppover vil det bli et 3 delt vindusfelt som består av fastkarmvindu og skyvedør i stuedel. Det er her lufteventil i fastkarmdel. Det er her ikke plass til lufteventil i vegg.
 • Det jobbes videre med en koordinert fremdriftsplan alle delprosjekter / hele byggeperioden. Det vil bli avholdt fremdriftsmøte onsdag 12. desember. Plan vil komme før jul.

Overordnet.

 • Siste arbeidsdag før jul er senest torsdag 20. desember. Alle Consolvos arbeidere drar 14. desember. Brafas, VD Montasje og Fas-Tec jobber også påfølgende uke.
 • Første arbeidsdag etter jul er onsdag 2. januar.
 • Byggeplassen er hovedsakelig stengt til ca 6. januar, men noen vil begynne før.

Viktig!

 • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt! De som gjør dette må slutte med det!
 • Terrasser kan ikke tas i bruk selv om rekkverk blir montert. Nærmere info om tilgang til terrasser kommer.

Byggeplasskontoret har egen inngang fra terrassesiden 125d.