Endret: 21 des 2018     Opprettet: 30 nov 2018

Status fremdrift rehabilitering pr 30. november

Informasjon fra Selvaag Prosjekt, byggherrekomite og styret

Overordnet.

 • Siste arbeidsdag før jul er senest torsdag 20.desember. Alle Consolvos arbeidere drar 14. desember. Brafas, VD Montasje og Fas-Tec jobber også påfølgende uke.
 • Første arbeidsdag etter jul er onsdag 2. januar.
 • Byggeplassen er hovedsakelig stengt til ca 6. januar, men noen vil begynne før.

Fremdrift før jul.

1. Vinduer og skyvedører.

 • Vinduer og skyvedørsmontasjen er nå startet i blokk 125 lav. Fremdriften er iht.plan som er varslet beboere i lavblokken. Deretter går Brafas og ferdigstiller utvendig med isolasjon og puss.Veggen blir malt i samme farge som sidevegger på balkongene.
 • I forbindelse med skyvedørene må det inn en elektriker for demontering av elektriske installasjoner. Disse reinnstalleres etterpå. Det blir hengt opp informasjon fra elektrofirma på alle inngangsdører dagen etter skyvedørsmontasjen. Dette må fylles ut av den enkelte beboer.  Her vil det bli mulig å bestille ny panelovn om ønskelig. Den må bekostes av den enkelte beboer.
 • Varmeovner som tidligere var under vindu i skyvedørsdel må nå flyttes til sidevegg. Hvis eksisterende varmeovn kan benyttes vil den bli montert på sidevegg. Beboere som ikke har varmeovn som passer til sideveggmontasjen må selv bekoste ny varmeovn. 
 • Elektrofirma, Alna Elektro AS,  har gitt tilbud på både veggmontert og frittstående ovn som den enkelte beboer kan bestille direkte av Alna Elektro om det er ønskelig. Prisen for panelovn ferdig veggmontert (1000W)er kr 750,- eks mva. Prisen for samme ovn i frostet glass med føtter (frittstående) er kr 848,- eks mva. Det blir opp til hver enkelt beboer om de ønsker å benytte dette tilbudet eller skaffe ovn selv om de trenger.  Flere av ovnene vi hittel har sett har vært gamle og noen også brannfarlige.
 • Grunnet skyvedørsmontasjen vil noen leiligheter stå uten varneovner i noen dager. Det vil bli mulighet å låne midlertidig varmeovn ved henvendelse til byggeledelse. 
 • Gangen i arbeidet er slik at elektriker først demonterer det elektriske, deretter settes skyvedørsdelen inn. Dagen etter skal elektriker komme tilbake å montere stikk til varme på plass.
 • VD Montasje, som monterer vinduer og skyvedørsdel, vil også montere veggventil over eller i mellom skyvedørene. På noen leiligheter i lavblokka vil dette først bli gjort etter at skyvedørsdel er på plass. Veggventil i forbindelse med skyvedørsdel gjelder kun på lavblokka og leiligheter på bakkeplan. Mer info om vinduer kommer i eget skriv til beboerne før jul.
 • Det vil bli satt inn vinduer på hele inngangssiden i 125 før jul. Alle fastkarmvinduer har lufteventil. Det blir IKKE satt inn fastfelt/skyvedør på 125 a - d terrasseside før jul.
 • Beboers plikter ifb med innsetting av vinduer og skyvedør å være hjemme eller sørge for tilgang, samt ha ryddet minst 1 meter fra eksisterende vegg slik at håndtverkere har mulighet til å jobbe fritt. Se også info skriv fra VD Montasje.

2. Rekkverk.

 • Det vil bli montert rekkverk på 125 lavblokka i tidsrommet 04.des - 10.des.
 • Det vil bli montert rekkverk på 125a i tidsrommet 10.12 - 14.12.
 • Obs! Terrasser kan IKKE tas i bruk selv om rekkverk blir montert. Nærmere info om terrasser kommer.

3. Fasader.

 • Fasadearbeider har å startet på blokk 123. Vindusmontasje vil starte før jul, nærmere info blir hengt opp på dører og langt på hjemmsiden ( det gjelder vinduer på inngangssiden).
 • Fasadearbeider på blokk 125 a - d pågår. Vindusmontasje starter uke 49 som varslet ( inngangssiden).

4. Presenninger og stillaser.

 • Alle presenninger på terrassesidene vil være nede til jul unntatt 125 b-d.
 • Stillaser på 125 lavblokka vil være nede til jul. Stillaset på 125 a vil være nede til jul hvis vi rekker det etter montasje av rekkverk.

5. Betongrehabilitering.

 • All betongrehabilitering, det vil si Consolvos arbeider, er ferdigstilt før jul.
 • All fliselegging unntatt 125 b-d vil være ferdig før jul. Siste fliser vil være ferdig 2-3 uker inn i januar.

6. Andre ting.

 • Det jobbes videre med en koordinert fremdriftsplan for alle delprosjekter / hele byggeperioden som kommer før jul.
 • Fellesområdet mellom blokk 125 og 123 er blitt sperret pga flere trafikk farlige situasjoner. Varelevering er tillatt. Ta kontakt med vaktmester om du trenger hjelp.
 • Det er en del beboere som setter ut søppel på terrasser. Dette står i veien for pågående arbeider. Det påfører oss ekstra kostnader om bygningsarbeidere skal fjerne dette. De fakturerer dette etter medgått tid. Regning på denne type arbeid vil bli viderefakturert til beboere dette gjelder. 
 • Det har vært befaring fra Brann og redningsetaten hvor rømningsforholdene er vurdert samt tilgang for utrykningskjøretøy til alle blokkene.Forholdene anses som tilfredsstillende.

Viktig!

 • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt!
 • Terrasser kan IKKE tas i bruk selv om rekkverk blir montert. Nærmere info om tilgang til terrasser kommer. VENT med å bruke terrasser til det kommer beskjed om at terrasser kan brukes, dette pga sikkerhet.

 

Byggeplasskontoret er etablert med egen inngang fra terrassesiden 125 d.