Endret: 2 okt 2018     Opprettet: 2 sep 2018

Status fasadeprosjekt uke 36

Vi har så vidt gått inn i den første høstmåneden og mange er nysgjerrig på oppdatert status for fasadeprosjektet

Individuelt valg av vindustype

 • Muligheten for individuelt valg av vindustype er nå avsluttet. En oversikt over de som har valgt toppsvingt vindu / husmorsvindu finnes i dette dokumentet (PDF).
 • Øvrige leiligheter/seksjonseiere som ikke er nevnt i dokumentet vil få sikkerhetsvindu (enten som følger av aktivt valg eller manglende besvarelse). Hvis du finner en feil eller mangel i listen, vennligst meld fra til bhk@bsulven.no snarest!


Betongrehabilitering

 • Ulvenveien 125 lavblokka: Ferdigbefaring betongrehabilitering og flisegulv er gått 28.08. Rekkverk og yttervegger står nå for tur (se mer info under).
 • Ulvenveien 123: Ferdigstilles med fliser uke 36. Videre ferdigstillelse rekkverk og yttervegger i rekkefølge etter 125. Nærmere info kommer.
 • Ulvenveien 125 a: Flisearbeider pågår. Videre ferdigstillelse informeres fortløpende.
 • Ulvenveien 119 og 121: Betongrehabilitering pågår. Videre ferdigstillelse informeres fortløpende.
 • Ulvenveien 117 og 125 b, c, d: Oppstart stillaser mandag 01. oktober. Beboere vil varsles i uke 37.


Rekkverk

 • Stillaser vil bli stående inntil videre i påvente av rekkverk.
 • Ferdigstillelse av de første rekkverkene vil være om rundt 6 uker, i medio oktober. Oppstart vil være i Ulvenveien 125 lavblokka. Fremdrift vil informeres fortløpende.
 • På et sameiermøte i vår ble det besluttet å gå for en rekkverksløsning bestående av blant annet kobberplater, lik den som skal benyttes på øvrig fasade. Etter et prøverekkverk ble satt opp, var dog både BHK, styret, arkitekt og Selvaags klare oppfatning at dette var en dårlig løsning både mtp. utseende, funksjon og pris. Forslag til ny løsning bestående av sotet glass ble derfor utarbeidet, og det er nå et fullstendig prøverekkverk for denne løsning som det ventes på.


Dører og vinduer

 • Det er besluttet å bytte til skyvedører i alle seksjoner, og det blir dermed ikke et individuelt valg eller egenfakturering på det. Dette er gjort på bakgrunn av en helhetsvurdering vedrørende vedlikeholdsbehovet ved balkongveggene, samt ønske om enhetlig stil og utforming.
 • De første skyvedørene vil komme på plass om ca. 8 uker, i månedsskiftet oktober/november.
 • Vinduer settes i bestilling i uke 36. Leveringstid er ca 8 uker. Fremdrift varsles nærmere.
 • De to vinduene som er utstilt er kun for å vise hvordan de to ulike typene fungerer.
 • Det har kommet noen spørsmål om mulighet for individuell tilpasning og innsetting av andre/flere vinduer langs balkongvegger. En slik tilpasning vil dessverre ikke være mulig ifm. fasadeprosjektet, og er eventuelt noe som må søkes om til styret utenom dette prosjektet.


Gavler/endevegger

 • Som dere ser så er det startet opp på gavlen (endeveggen) på 125A. Dette er pilotprosjekt for gavlfasadene. Fremdrift vil informeres fortløpende.


Økonomi

 • Vi minner om at felleskostnadene vil økes jevnt med rundt 7-8% hvert halvår de neste 5 årene, frem til avdragsfriheten på lånet er over. Dette gir til slutt gi en omtrentlig dobling av dagens felleskostnader, og vil da om 5 år være nok til å dekke løpende renter og avdrag.
 • Første økning på bakgrunn av lånet ble utført 1. juli, og neste økning vil gjelde fra 1. januar 2019.


Viktig!

 • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt!
 • Om dere finner avvik eller har innspill på utført arbeid, vennligst meld fra om dette på e-post til bhk@bsulven.no, som igjen tar det videre med Selvaag.


Vi takker for tålmodigheten utvist av beboere og eiere i et krevende byggeprosjekt, spesielt på det som går på støybelastning over tid og mangelen på tilgang til deres balkonger.

Til slutt ønsker vi å informere om en intern endring i byggherrekomiteen. Monika Hafredal har meldt ønske om å troppe av som leder for komiteen av personlige og praktiske årsaker, men fortsetter som vanlig medlem etter kapasitet. Komitémedlem Inger Sandset gjenopptar ledervervet for komiteen fra 3. september.