Endret: 3 sep 2018     Opprettet: 7 aug 2018

Status fasadeprosjekt uke 32

Det er august og de fleste av oss er på vei inn i hverdagens rutiner. Som vi kan se og høre så er også arbeidet med balkongene også i god gang etter ferien.

Generell status

På blokk 119 og 121 jobbes det nå med å fjerne blomsterkasser og fliser. På balkongene i 123 og 125 starter arbeidet med å jevne ut og flislegge balkongene denne uken (uke 32).

Det arbeides med å få på plass en fremdriftsplan for prosjektet videre. Når vi vet mer sikkert om videre stag og tidshorisonter i prosjektet vil dette kommuniseres her på hjemmesiden. Inntil da kan vi informere om at vi jobber med å spikre løsning for vinduer og dører. Det vil sannsynligvis ikke bli valgbart hvilken løsning hver enhet skal ha, da dette visser seg å ha negative konsekvenser både for prisen på prosjektet, fasadeuttrykket og gjennomføringen av arbeidet. Vi håper på å bestille opp dette innen kort tid. Når dette er gjort vil vi selvfølgelig fortelle dere hvilke valg som er tatt og hvorfor.

Det arbeides også med å finne en god løsning for rekkverk. Det ble satt opp en prøve på rekkverk med plater og glass like før sommeren. Byggherrekomiteen var enstemmige i at denne løsningen ikke ble slik vi håpet, og det ble valgt å finne en bedre løsning. Ny løsning er ikke valgt, men vi legger vekt på å hindre innsyn på balkongene, men samtidig sikre så mye utsyn, lys og luft som overhodet mulig. Vi vil informere sameiet om valget når dette er besluttet.

Blokk 119 og 121

Arbeidet er i full gang i nr 119 og 121. Vi vil aller først beklage noe mangelfunn informasjon ifm med oppstart i 119. Likevel håper vi mange har tatt i betraktning planen som er kommunisert, og dermed var forberedt på oppstarten. Vi må be alle som ikke har ryddet sine balkonger/terrasser om å gjøre dette snarest.

Mange har fått en trekloss påmontert på utsiden av balkongdøren. Denne klossen gir mulighet for lufting uten fare for at mennesker eller dyr forviller seg ut på balkongene. For dem som har behov for å åpne døren ytterligere kan denne klossen vippes opp med et langt verktøy. Døren has åpen på eget ansvar, og erfaringsmessig kommer det inn en del betongstøv når døren er åpen. Vi minner om at det er FORBUDT å gå ut på balkongene så lenge rehabiliteringen pågår og det ikke er montert rekkverk på balkongene.

Terrasser på bakkeplan

Terrassene på bakkeplan vil bli påbegynt tidligst våren 2019. Grunnen til dette er at de skiller seg fra øvrige balkonger og skal ha en annen løsning. Arbeidet vil omfatte murene rundt uteplassen, men det er ikke avgjort om det skal gjøres ytterligere oppgraderinger. Grunnen til dette er at rehabiliteringen av balkongene springer ut fra OPAC-rapporten som påpekte svakheter i betongen på balkongene.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt.

Spørsmål, kommentarer og innspill

Som alltid oppfordres beboere til å ta kontakt om dere har spørsmål eller kommentarer til fasadeprosjektet. Byggherrekomiteen kan nås på e-post bhk@bsulven.no.