Endret: 28 mai 2019     Opprettet: 9 mai 2019

Skifting av vinduer balkongside 117 bakkeplan

Det er ingen endring på fremdriftsplan og varsling fra VD.

Vi har fått tilbakemelding på at det siste inforskriv ble informert om vinduer på bakkeplan vil bli montert fortløpende fra uke 23.  Dette er vinduer i fellesareal og gjelder ikke leiligheter. Det burde ha stått at dette gjelder fellesarealer for unngå misforståelser.

Vinduer på balkongside 117 går etter tidligere varsling fra VD fra 28.02.19. Altså ingen endring.

/?nid=30448