Endret: 2 jun 2019     Opprettet: 28 mai 2019

Oversikt over skifting av svarapparat i leiligheter / bytte Calling anlegg

Nordic Security AS skal bytte calling anlegg. I den forbindelse skal svarapparater i leilighetene byttes og vi trenger tilgang til din leilighet.

Merk deg når svarapparatet skal skiftes i din leilighet. Varselbrev er hengt opp i alle oppganger.

Her er fremdriftsplan:

117 A 3. juni
117B 4.juni
117C 4.juni
119A 5.juni
119B 6.juni
119C 7.juni
121A 11.juni
121B 12.juni
121C 13.juni
123A 17.juni
123B 17.juni
123C 17.juni
123D 18.juni
123E 18.juni
125A 19.juni
125B 20.juni
125C 20.juni
125D 21.juni
125E 14.juni

07:00 - 08:00: Nordic Security samler inn nøkler fra de som ikke kan/ønsker være hjemme.

08:00 - 16:00: Svarapparater blir byttet i leilighetene. Nordic Security begynner med de som ønsker og være hjemme mens de bytter.

Nøkler som er levert må hentes innen kl. 16.00. 

De som har bestilt video apparat får dette. Montører har oversikt over de som har bestilt.

Nytt callinganlegg blir koblet opp mot gamle dører. Nordic Security har dialog med dørleverandøren for endring når ny dør blir montert. Det nye callinganlegget blir kjørt i gang samme dag som det gamle demonteres.

Om noe uforutsett oppstår, og callingen ikke kommer opp igjen samme dag,- varsles aktuell adresse med oppslag i oppgangen.