7 okt 2019

Oversikt over navneliste med nummer for å ringe på

er kommet opp ved inngangspartiet.

Det viser navn og hvilket nummer det skal ringes på til. Nordic Security har satt opp denne etter opplysninger de har fått over eiere.

Denne skal oppdateres av styret..

Noen leiligheter har skiftet eiere og noen har meldt inn navn som skal stå på listen. De som har sagt i fra kan forholde seg rolig. Dersom det er noen som ønsker endringer kan de melde fra til styret@bsulven.no. 

Mvh

Styret