28 mai 2019

Oppsummering fra møte med beboere på bakkeplan

23.mai i Ulvehiet kl 17.00-19.00

Tilstede: Beboere fra ca 15 leiligheter på bakkeplan

               Arkitekt Cecilie Austerå fra Leva Urban Design

               Prosjektleder Henry Sæteren fra Selvaag Prosjekt

               Representant fra styret og bhk: Inger Sandset

               Representant fra bhk: Bjørn Pettersen

               Styret var ellers representert med Egil Nilsen og Eli Flølo

Bhk delte ut en oversikt over innkomne kommentarer og innspill om løsning på bakkeplan fra beboere på bakkeplan.

Klikk på linken under for å hente opp oversikten:

/?nid=30789

Inger Sandset åpnet møtet og ønsket beboerne velkommen til et uformelt møte for å diskutere løsning om rehabilitering på bakkeplan. Det er foreløpig ikke noe som er avgjort så her har beboerne muligheter til å påvirke og komme med innspill for en god endelig løsning.

Arkitekt Cecilie Austerå gikk gjennom tanker og forslag på løsning.

Klikk på linken under for å hente opp forslaget:

/?nid=30790

Det var stort engasjement fra flere beboere og dette er en kort oppsummering av det som kom frem:

 • Engstelse og opplevelse over at bakkeplan ikke blir prioritert.
 • Lei av å måtte vente til slutt.
 • Opplever at de ikke er prioritert siden løsning ikke er klar.
 • Løsningsforslag om å beholde mur i bakgård, og rive mur mot fellesarealer er beboere positive til. Se vedlagt forslag fra arkitekten side 4-5. Det var tydelig stemning for IKKE å bytte mur med hekk.
 • Tydelig stemning for å ha en tett løsning i stedet for mur der det var foreslått å rive muren  (125+123). Ønsker i størst mulig grad å sitte usjenert på "sitt" uteområde og ønsker løsning som ikke så lett er tilgjengelig for forbipasserende av både mennesker og dyr.
 • Positive steming for å få et forslag fra arkitekten på en tre/spileløsning (forslag 2) for å se hvordan det ville se ut.
 • Ønske om mer skjerming også fra nabo og ikke bare forbipasserende, gjerne med type spilevegg som er utført for øvrige terrasser.
 • Ønske om å gjøre noe med "gulvet" som bør være pent, praktisk og vedlikeholde. En beboer uttrykte klart ønske om fliser, sterkest steming for treløsning.
 • Utfordring med maur og ugress, må ivaretas ved nytt dekke.
 • Sluk er en utfordring flere steder.
 • Noen beboere får alt vann fra terrassen over midt på sin uteplass. Ønsker midlertidig løsning for håndtering av dette.
 • Enkelte beboere ønsker port, ved 125 og 119.
 • Beboere ønsker å bruke terrasser i sommer.
 • ARK og Bhk var etter møte å så på en situasjon ved blokk 119, her ønskes plantekasse fjernet, samt mulighet for port til fellesareal.

Veien videre:

Arktekten og Selvaag utarbeider et forslag som legges frem for beboerne på bakkeplan før et eventuelt sameiermøte. Etter vedtakt på årsmøte skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte som er planlagt 18.juni. Hvordvidt det er realistisk å få frem et forslag som er behandlet til da er usikkert. Det kan medføre behov for enda et ekstraordinært sameiermøte.

Selvaag og bhk har kommet frem til at det IKKE vil være realtiskt i sette i gang arbeider på terrassene i sommer slik at alle kan bruke sine terrasser. Forslaget skal utarbeides, behandles og prises. Det vil komme en midlertig løsning på avløp ( regnvann /annet) slik at de som bor på bakkeplan slipper å få vann over seg.