Endret: 7 aug 2018     Opprettet: 30 jul 2018

Oppsett stillas ved 119 og 121

Fellesferien er over og Selvaag gjenopptar arbeidet med fasadeprosjektet. I henhold til fremdriftsoversikten, er det nå blokk 119 og 121 som står for tur.

For beboere i blokk 119 og 121 betyr det at balkongene nå må være ryddet for alt løst, slik at arbeider kan påbegynnes. Arbeidet med oppsett av stillas og fjerning av blomsterkasser vil pågå i rundt 2 uker, før betonrehabiliteringen starter.