Endret: 21 des 2018     Opprettet: 24 nov 2018

Oppdatert fremdrift pr. 24.november 2018

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomite og styret

Overordnet

 • Siste arbeidsdag før jul er senest 20.desember. Alle Consolvos arbeidere drar 14. desember. Brafas, VD Montasje, Fas-Tec jobber også påfølgende uke.
 • Første arbeidsdag etter jul er onsdag 2. januar.
 • Byggeplassen er hovedsakelig stengt til ca 6.januar, men noen vil begynne før.

Fremdrift før jul:

1. Betongrehabilitering.

 • All betongrehabilitering, det vil si Consolvos arbeider, er ferdigstilt før jul.
 • All flise legging, unntatt 125 b - d, vil være ferdig før jul. Siste fliser vil være ferdig 2 - 3 uker inn i januar.

2. Presenninger og stillaser.

 • Alle presenninger på terrassesidene vil være ned til jul, unntatt 125b - d.
 • Stillaser på 125 lavblokka vil være nede til jul. Stillaset på 125a vil være ned til jul hvis vi rekker det etter montasje av rekkverk.
 • Deler av presenning på gavlvegg i 125 mot veien ble fjernet fredag 23. november og gir et inntrykk av hvordan fasaden med kobberplatene blir.

3. Rekkverk.

 • Det vil bli montert rekkverk på 125 lavblokka i tidsrommet 03.12 - 10.12.
 • Det vil bli montert rekkverk på 125a i tidsrommet 03.12 - 14.12.

4. Vinduer og skyvedører.

 • Det vil bli satt inn vinduer og skyvedører i lavblokka før jul. Helt konkret vil montering her starte 26.11 i 3.etasje og avsluttes 03.12 med nederste etasje.
 • Det vil bli satt inn vinduer på hele inngangssiden i 125 før jul (alle soveromsvinduer).
 • Vinduer og skyvedør på terrassesiden i 125 a - d kommer etter jul.
 • Beboer plikter i forbindelse med isetting av vinduer og skyvedør er å være hjemme eller sørge for tilgang, samt ha ryddet minst 1- meter fra eksisterende vegg så håndtverkere har mulighet til å jobbe fritt. Se også infoskriv fra VD montasje som er delt ut til alle i 125 lavblokka. Infoskriv fra VD Montasje vil bli delt ut i hver blokk i forkant av skifte av vinduer.
 • I forbindelse med vinduer og skyvedørsløsning skal behovet for nødvendig innlufting være ivaretatt.
 • I forbindelse med skifte av vinduer i stue til skyvedørsløsning må det inn en elektriker for demontering av elektriske installasjoner. Disse må reinnstalleres etterpå. Mer info om dette kommer.

5. Andre ting.

 • Det jobbes videre med en koordinert fremdriftsplan som viser når og hvor fasadearbeid, rekkverk, vinduer påstartes og avsluttes. Den skal være ferdig før jul.

 

Viktig! Av sikkerhetsmessige hensyn ber vi beboere om å følge opp følgende;

 • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt!
 • All unødvendig kjøring inn på området stopper i byggeperioden. Det vil enkelte steder være avstengt for innkjøring med bukker og skilt når arbeide pågår. Dersom du trenger tilgang ta kontakt med vaktmestere. Vis hensyn!