Endret: 21 des 2018     Opprettet: 15 nov 2018

Oppdatert fremdrift pr. 15.november

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomite og styret

Overordnet.

 • Siste arbeidsdag før jul er senest torsdag 20.desember. Alle Consolvos arbeidere drar 14. desember ( betongrehabilitering ). Brafas( fasaderehab ), VD Montasje ( vinduer ) og Fas-Tec ( rekkverk ) jobber påfølgende uke.
 • Første arbeidsdag etter jul er onsdag 2. januar.
 • Byggeplassen er hovedsakelig stengt til ca 6.januar, men noen vil begynne før.

 

Fremdrift før jul.

1. Betongrehabilitering.

 • All betongrehabilitering inkludert nedløpsrør er ferdigstilt før jul ( Consolvo ).
 • All fliselegging, unntatt 125 b - d, vil være ferdig før jul. Siste fliser vil være ferdig  2 - 3 uker inn i januar.

2. Rekkverk

 • Det blir montert rekkverk på 125 lavblokka i tidsrommet 26.11 - 10.12
 • Det vil bli montert rekkverk  på 125A i tidsrommet 3.12 - 14.12
 • Det er en prøve oppe på valgt rekkverk i 125 lavblokka.Endelig rekkverk er som prøven unntatt fargen på glasset. Glasset som kommer er gråsvart og vil i langt større grad skjerme innsyn enn den oppførte prøven. Mer info om dette kommer.

3. Vinduer og skyvedører

 • Det vil bli satt inn vinduer og skyvedører i 125 lavblokka  før jul.
 • Det vil bli satt inn vinduer ( soverom ) på hele innganssiden i 125 før jul.
 • Resten av vinduer / dører kommer etter jul.
 • Mer informasjon rundt skifte av vinduer kommer.

4. Presenninger og stillaser

 • Alle presenninger på terrassesidene vil være nede til jul unntatt 125 b - d.
 • Stillaser på 125 lavblokka vil være nede til jul. Stillaset på 125a vil være nede til jul hvis vi rekker det før jul.

5. Andre ting.

 • Bråkende arbeider i forbindelse med betongrehabilitering foregår mellom 8.00 - 16.30.
 • I forbindelse med vinduer og skyvedører på terrassesiden må det inn en elektriker for demontering av elektriske installasjoner. Disse må reinnstalleres etterpå. Nærmere informasjon om dette kommer.
 • Det jobbes videre med en koordinert fremdriftsplan for alle delprosjekter i hele byggeperioden. Vi håper å være i mål med den før jul.

Viktig!

 • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt!
 • All trafikk unødvendig trafikk av privatbiler, besøkende, pizzabud etc må øyeblikkelig opphøre i byggeperioden! Vi ber alle sameiere ta dette alvorlig da det er stor fare for sikkerheten til både voksne og barn i sameiet. I tillegg skaper det problemer for fremkomsten for anleggstrafikken.