Endret: 21 des 2018     Opprettet: 11 nov 2018

Oppdatert fremdrift kommer 15.november

Også info om reklame, sikkerhet og trafikk på området mellom blokkene.

Fremdrift rehabilitering

Oppdatert info kommer 15. november etter byggemøte med entreprenørene dagen før. Det vil fremkomme hva som er blir ferdig før jul av rekkverk og vinduer. Betongrehabilitering er estimert ferdig til jul og det betyr at det desidert mest bråkete arbeidet er over. Brafas starter montering av stillas fredag 16. november på inngangssiden i blokk 123. Det jobbes fremdeles med en overordnet plan som viser når og hvor arbeid med rekkverk, vinduer og fasader starter og slutter. Planen er ute hos entreprenørene til godkjenning og vil bli lagt ut når den er klar.

 

Reklame

Det er meldt inn til bhk at det er hengt opp reklame fra Renhold AS om byggevask i forbindelse med skifte av vinduer. Det har også blitt delt ut i postkasser. Vi gjør oppmerksom på at bhk og styret IKKE kjenner til dette. I dette tilfelle skal visstnok firmaet ikke være registrert i Brønnøysundregisteret under det navn som fremkommer på reklameskrivet. Det finnes heller ikke i Renholdsregisteret ( som er et register over godkjente renholdsfirma).

Vi regner med at det vil dukke opp mer reklame fra firma som tilbyr diverse tjenester til beboere.

Det vil tydelig fremkomme dersom bhk og styret har noe med dette å gjøre. Spør gjerne om det er tvil. Send melding til bhk@bsulven.no. 

 

Sikkerhet og biltrafikk inne på området mellom blokkene.

Det observeres til tider stor trafikk av kjøring inn og ut av området mellom blokkene som medfører problemer med vareleveranser og jobbflyt i rehabilteringsprosjektet. Dette er alt fra pizzabud, besøkende og beboere.  Det er observert biler i stor fart og uforsvarlig kjøring som medfører stor fare for våre barn og andre som beveger seg i området. Dette gjelder særlig på plan 1 og problemet vil øke når det kommer snø. Det er også observert biler foran innganger med bråk midt på natta flere steder.

Vi ber om at all unødvendig kjøring inn på området opphører umiddelbart!

Ta hensyn til dine naboer og at vi er midt oppe i et rehabiltieringsprosjekt hvor det er påkrevd at vareleveranser og annet har en god fremkommelighet.

Vi håper å slippe iverksette tiltak som påfører ekstra kostnader.

 

Sikkerhet generelt.

All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt! 

Dersom noen observerer noe det kan stilles spørsmål med mht til sikkerhet send umiddelbart en melding til bhk@bsulven.no , - eller en sms til 934 33 256. Skriv også gjerne hvem du er med mobilnummer slik at vi kan kommunisere dersom det er nødvendig. Det er her viktig å få en bekymringsmelding for mye enn for lite. Vi oppfordrer alle beboere til å være våkne for å bidra til størst mulig sikkerhet for alle som bor her.

 

Spørsmål om arbeider som utføres og klager.

Send melding til bhk@bsulven.no og vi vil følge opp.  Dersom det er klager er det viktig å ha det skriftlig. Vi er avhengig av det for å bedre kunne følge opp og dokumentere det som skjer. Husk å sette på navn, adresse og helst leilighetsnummer som gjør det lettere å lokalisere hvor eventuelt problemet er.

 

Hilsen bhk