20 jun 2019

Møte med beboere på bakkeplan torsdag 27.juni kl. 18.00

Arkitekten presenterer forslag.

Bhk ønsker å gå gjennom forslag om løsning med beboere på bakkeplan før det legges frem frem for styret og et eventuelt ekstraordinært sameiermøte.

Vi håper på stor deltakelse.

Møtet avholdes i Ulvehiet.