4 apr 2019

Midlertidig stengt undergang ved 123A-B

I forbindelse med rehabiliteringen av våre 5 blokker, vil det bli nødvendig å stenge undergangen mellom 123 A og B. Stengingen vil være fra mandag 1. april og inntil videre.

Mvh
Styret