Endret: 13 mai 2019     Opprettet: 28 feb 2019

Markiser

Samlebestilling og kontrollmåling skjer uke 11. Meld din interesse for et besøk av markiseleverandør. Frist 10. mars

Resultater fra kartlegging og innhenting av priser er klar og infoskriv om samlebestilling er blitt delt ut i alle postkasser mandag 4. mars.

Leverandører:

Vi fikk inn 4 tilbud:

  • Kjells Markiser
  • Scandic Markiser
  • Solskjermingsgruppen 
  • Visor AS

Styret har valgt å gå for det beste tilbudet fra Kjells markiser ut fra beste pris og service/vedlikehold/oppfølging. Tilbudet ble sendt ut sammen med infoskrivet 4. mars slik at den enkelte kan vurdere hva de ønsker og ta direkte kontakt med Kjells markiser om de har spørsmål.

 

Resultater fra kartlegging om behov for markiser:

  • 63 sameiere har svart
  • 62 sameiere ønsker at styret skal administrere en samlebestilling
  • På spørsmålet om utseende på duken har de fleste svart arkitekt eller ingen   kommentarer. Andre kommentarer er; velge selv/en farge for hver blokk/ noe i grått/ grått er pent/ikke for mørk/ikke ensfarget/ en sameier ønsker valget på et sameiermøte.

 

Konklusjon.

På grunnlag av tilbakemelding fra sameiere på kartleggingsskjema har styret besluttet å gå for arkitektens valg av duk.  Det betyr at alle sameiere som skifter duk eller kjøper ny markise må bruke denne duken. Den er merket 407 / 1E.

I forbindelse med rehabiliteringen oppfordrer vi alle sameiere til å benytte seg av det gode tilbudet og fornye markiseduken og eventuelt system. Vi kan ikke pålegge sameiere å kjøpe ny duk/system, men vi gjør oppmerksom på at det vil bli pålegg om å fjerne skjemmende og ødelagte duker/systemer.

Klikk på linken under å få opp arkitektens valg av markiseduk sammen med farge fra balkongvegg og kobberplater. Bildet gir ikke et helt riktig bilde av fargene.

 /?nid=29199

Vi har mottatt en prøve på duken som vil være tilgjengelig på styrerommet fra fredag 8.mars. Hold den mot lyset for å få et riktig bilde av hvordan den blir på balkongen. Alle i styret var fornøyd med arkitektens valg.

Det vil etterhvert også bli satt opp oppslag i oppgangen som viser den nye duken.

Samlebestilling.

Kjells Markiser tar kontrollmål i uke 11 ( 11 - 15.mars).

Vi har foreløpig oversendt en oversikt på 70 interesserte sameiere som ønsker delta i en samlebestilling. Vi håper på flere slik at vi får full uttelling for våre nye fasader. Vi har forståelse for at noen som nettopp har fornyet markiseduken i den som tidligere har vært vedtatt å bruke (i grønt og beige), avventer med å bestille den nye duken så lenge den er hel,ren og pen. Alle som har ukkurrante dukfarger som ikke er vedtatt må fjernes. Det blir deretter opp til hver enkelt å fornye med ny duk 407/1E. 

Klikk på linken under for å få opp infoskrivet, her ligger bestillingssjema. Frist for tilbakemelding 10.mars. Dersom du ikke holder tidsfristen kan du ta direkte kontakt med Kjells Markiser for å avtale besøk. 

/?nid=29201

Kontaktperson i Kjells Markiser: Roar Larssen, Mobil 924 33 111 / roar.larssen@kjellsmarkiser.no