16 mai 2019

Løsning rehabilitering på bakkeplan

Invitasjon til møte med alle beboere på bakkeplan

TORSDAG 23.mai kl 17.00 i Ulvehiet.

Arkitekten presenterer forslag på løsning og bhk og Selvaag ønsker drøfte løsning med alle beboere på bakkeplan for å finne best mulig løsning.

Vi håper på stor deltakelse fra alle beboere på bakkeplan.

 

Mvh Bhk