15 mar 2020

Koronavirus

Hele Norge,- og verden for øvrig, er inne i en dramatisk situasjon og styret henstiller alle i boligsameiet til å følge de direktiver som kommer fra offentlige myndigheter. Her kommer info fra Obos og styret.

Info fra OBOS hentet fra Obos nettside:

Info start;

"For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, så oppfordrer OBOS alle boligselskaper ( seksjonssameier, borettslag, aksjeselskap, garasjelag etc) å gjennomføre årets ordinære årsmøte digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen i www.styrerommet.no.

Årsmøtemodulen er pr i dag ikke tilgjengelig for borettslag og seksjonssameier, men vil bli åpnet for alle selskap i løpet av få dager. OBOS kommer tilbake med mer informasjon.

For boligselskap som allerede har innkalt til årsmøte i mars måned, anbefaler vi å utsette møtet og gjennomføre digitalt senere.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener OBOS dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtene denne våren.

Som hovedregel anbefaler vi at sakene til behandling begrenses til de lovpålagte; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og eventuelt honorar til de tillitsvalgte. Andre saker forslås utsatt til senere møter.

OBOS har besluttet at vi ikke deltar i eksterne møter i dagens situasjon. Dersom styret allikevel velger å gjennomføre et fysisk årsmøte, så vil ikke OBOS stille med en representant på det fysiske møtet, men vi vil delta på møtet via telefon eller andre digitale kanaler.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan avholdes fysiske møter i OBOS ` lokaler.

Deres rådgiver i OBOS vil ta kontakt med styrets leder vedrørende videre fremdrift knyttet til gjennomføring av årsmøte.

Regnskapsmøter.

For boligselskap som enda ikke har gjennomført regnskapsmøte, så ønsker vi å gjennomføre disse møtene digitalt. Deres rådgiver vil ta kontakt med styret vedrørende videre fremdrift knyttet til gjennomføring av regnskapsmøte.

Vibbo klar for alle våre kunder.

Vi har akselerert utrullingen av beboerportalen Vibbo som nå har alle våre kunder fått tilgang. Dette har vi gjort fordi Vibbo er en veldig god kanal for å informere deres beboere og eiere. Vibbo skal egentlig settes opp med en del generell tematisk informasjon før man inviterer sine beboere til løsningen, men om man trenger en effektiv nyhetskanal for viktig informasjon i den situasjonen man nå er i, kan man starte med å bruke den som en nyhetskanal. I Vibbo kan man velge om informasjonen skal sendes som e-post eller sms eller begge deler. Vibbo er meget enkel å bruke, men det ligger også en god bruksanvisning på Vibbo og i dokumentarkivet under Hjelpemidler / bruksanvisninger. "

Info slutt fra Obos.

 

Informasjon fra styret:

Styret følger opp info fra Obos. Vår forvaltningskonsulent i Obos siste uken vært bortreist og vi vil i tiden som kommer få en avklaring hvordan årsmøte kan avvikles.

Styreleder ønsker umiddelbart å ta i bruk Vibbo for raskt å kunne informere alle beboere. Dette er en ny beboerportal fra Obos hvor kun beboere i sameiet har tilgang. I forhold til hjemmesiden, som er åpen for resten av verden, vil denne portalen kun være tilgjengelig for oss som bor her. Det tilsier at vi står "friere" mht til hva som legges ut av info. På sikt vil all viktig info legges ut her og hjemmesiden blir liggende som en informasjonsside om sameiet. Den nye beboerportalen gir også konkret info om din leilighet som blant annet fellesutgifter.

Det som er viktig nå er å ta i bruk en infokanal som når flest mulig raskt. Når vi åpner for å ta i bruk Vibbo portalen er den ikke klar mht til oppbygging. Dette får vi ta etterhvert som portalen kommer i bruk. Dersom det er noen i sameiet som ønsker å bidra med oppbyggingen av siden ta kontakt med styreleder på mobil 934 33 256 eller e-post; styret@bsulven.no.

Vi ber alle beboere om å gå inn på Vibbo.no og registrere seg for å komme inn på siden i sameiet.  Det er viktig at alle beboere oppdaterer riktig kontaktinfo mht til mobilnummer og e-post. Det bidrar til å sikre at informasjon kommer frem til deg.

Det vil bli lagt ut en infobrosjyre om Vibbo i alle postkasser i løpet av søndag. 15.mars.

 

Hva kan vi gjøre for å forebygge smitte?

  • Holde seg orientert om meldinger fra myndigheter og følge de instrukser som allerede er kommet og vil komme fremover.
  • Holde avstand til hverandre og følg råd fra helsemyndigheter.
  •  Klikk på linken for å få opp info om Gode vaner som forbygger smitte:     /?nid=33817
  • Skrivet " Gode vaner som forebygger smitte"  er hengt opp på dører rundt omkring i sameiet.
  • Unngå å gjøre noe som medfører risiko,- også mht til andre skader som kan oppstå. Feks; er det glatt ute,- ikke ut å kjøre om det ikke er nødvendig.
  • Hold deg hjemme med minst mulig omgang fra andre. Når du går ut sørg for å ha god avstand til andre og vask deg godt på hender når du kommer hjem. Har du handlet er det lurt å ta en ekstra vask etter at du har fjernet emballasje og lagt på plass varer. 
  • Alle henvendelser til våre vaktmestere skal skje på telefon fra mandag 16.mars.  De skal ikke foreta hjemmebesøk som ikke er livstruende eller avgjørende for driften av sameiet. Vi ber alle beboere respektere dette for å sikre driften av sameiet. Vi er avhengige av at våre vaktmestere holder seg friske og ikke blir utsatt for unødige smittekilder.
  • Styret ber alle beboere være særdeles påpasselig med ikke å legge fra seg søppel og annet skrot utenfor avfallsanleggene. Dersom noen tenker at våre vaktmestere skal håndtere dette utsetter dere våre vaktmestere for smitte. Derfor må dette umiddelbart opphøre!
  • Forslag og innspill tas imot med stor takk til styret@bsulven.no

 

Hvordan ta vare på hverandre og bidra til ytterligere mindre risiko for smitte?

Vi er i en situasjon ingen av oss er trent på og kjenner konsekvensene av. Det gjør oss alle usikre og redde for fremtiden. Vi må derfor fokusere på å prøve holde hodet kaldt og gjøre det som er mest nødvendig. Av erfaring fra alle andre krisesituasjoner i historien er det særdeles viktig at vi holder sammen, respekterer de instrukser som kommer fra myndighetene og ellers prøver ta vare på hverandre så godt det lar seg gjøre. Det er flere eldre og syke i sameiet som muligens tilhører en spesiell utsatt gruppe. Dersom noen trenger hjelp til å utføre daglige gjøremål som feks å handle,- ta kontakt med styret på styret@bsulven.no eller mobil 934 33 256. Vi henstiller alle beboere til å hjelpe hverandre på best mulig måte fremover. Den beste måten å gjøre det på er en utstrakt hånd og vennlighet (husk reholdsrutiner og hold fysisk avstand).

Mange er for øyeblikket i en vanskelig og uoversiktlig situasjon arbeidsmessig og økonomisk. Dette påvirker veldig mange av oss på ulike måter. Ta kontakt med forvaltningskonsulenten og/ eller banken din dersom du får problemer.

Styret oppfordrer til å behandle hverandre med respekt og vennlighet. Veldig mye av det som tidligere var veldig viktig er ikke lenger så viktig. Det som nå er viktig er at vi holder sammen, tar vare på hverandre og sørger for å beskytte hverandre mot smitte. Mange av oss er engasjert i arbeid for å prøve å få samfunnet til rulle videre slik at flest mulig har noe å gå tilbake til etter krisen. I den grad det er mulig gjelder det å gjøre mest mulig av daglige gjøremål som lar seg gjøre for å holde hjulene i gang.

Dersom noen er hjemme og har ledig kapasitet kan vi muligens klare å iverksette ekstra tiltak mot spredning av smitte ved å iversette ekstra daglige rengjøringsrutiner av utsatte områder som rekkverk, dørhåndtak i oppganger, vaskerier og garasjeanlegg. Meld deg som frivillig til styret@bsulven.no  og styret vil se om det er mulig å organisere et slikt tiltak. 

Har du andre forslag på tiltak ta kontakt med styret.

Mvh

Styreleder Inger Sandset