31 jan 2019

Kontrollskjema vinduer

fra VD Montasje som monterer vinduer vil bli delt ut etter at alle vinduer er på plass.

Når VD deler ut skjema vil det stå en tidsfrist for innlevering som er viktig å overholde. Det vil ta noe tid før alle vinduer er på plass. Vi ønsker at alle returnerer skjema etter å ha besvart spørmålene selv om de er fornøyd

Etter hvert som vinduer skiftes kan det oppstå forhold som du ønsker å reklamere på umiddelbart. Dette må meldes skriftlig ved å bruke kontrollskjema,- se link under. Du kan også få skjema ved å henvende deg til styreleder Egil Nilsen eller hente det ut på hjemmesiden.

Skjema leveres til styreleder eller Casper på Selvaags byggekontor i 125 D som vil følge opp reklamasjonen.

/?nid=28682

Har du spørsmål,-  ta kontakt med bhk@bsulven.no