Endret: 21 des 2018     Opprettet: 21 okt 2018

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggherrekomite og styret

Status fremdrift pr 21. oktober og viktig info til sameiere med brannbalkonger.

Betongrehabilitering

Ulvenveien 125 lavblokka  - ferdig

Ulvenveien 123  - ferdig

Ulvenveien 125 a - tidligere varslet fremdrift gjelder

Ulvenveien 121 og 119 - tidligere varslet fremdrift gjelder

Ulvenveien 117 og 125 b,c,d  - Oppstart stillaser 1.oktober, bråkende arbeider med betongrehabilitering er allerede i gang i 117 og vil starte i blokk 125 mandag 22. oktober. Beregnet å vare i ca 2- 3 uker ut fra hvor store eller små skadene er.

 

Rekkverk

Det første rekkverket ( 125 lavblokka ) er nå estimert ferdigstilt 07.12.2018. Dette antas å være endelig fremdrift.

 

Gavler / endevegger / langfasader

Som dere ser så har det også startet opp arbeider på langveggen i 125 b-c-d. En mer detaljert fremdrift er under utarbeiding.

 

Dører/vinduer

  • De første vinduer /skyvedører i 125 lavblokka vil monteres i tidsrommet uke 48 og 49.
  • Oppmåling av vinduer og skyvedører har startet, se egen info om dette på hjemmsiden hvor ukenummer er varslet for hver blokk. Alle vil få varsel fra VD montasje i postkassen om når de kommer ca 1 uke i forkant. Varselskriv vil bli lagt ut på hjemmesiden.

 

 VIKTIG info til sameiere som har leiligheter med brannbalkonger

  • ALLE vinduer som leder ut på brannbalkonger MÅ være innadslående grunnet brannsikkerhet. Dette er en forskrift.
  • Det er endelig avklart og betyr at sameiere som har valgt toppsvingvindu vil få dette erstattet med et sikkerhetsvindu.
  • Bhk har tatt en ringerunde og varslet samtlige dette gjelder i blokk 123 og noen i 125.
  • Det vil bli satt inn et sikkerhetsvindu på alle vinduer som leder ut på brannbalkong.
  • De som har valgt toppsvingt vindu vil fortsatt kunne beholde det på de soverom som ikke leder ut på brannbalkong. 
  • Dersom noen av de vi ikke har snakket med har ønske om å endre til like vinduer på alle soverom må det gis skriftlig melding til bhk@bsulven.no. Frist søndag 28.oktober.
  • Dersom vi ikke hører noe innen 28.oktober  vil du få et sikkerhetsvindu der hvor det er brannbalkong og toppsvingt vindu på de andre.Dette gjelder kun de som har valgt toppsvingt vindu.

 

 VIKTIG!

  • All ferdsel på avstengte terreasser er forbudt. Støtt opp om sikkerhet!

Vi oppfordrer sameiere til å varsle dersom de ser noe som kan være fare for sikkerhet. Bedre å melde fra " for mye enn for lite". Det kan feks være stillas som ikke er stengt av etter arbeidstid, løse deler fra fasade som kan blåse ned etc. Send melding til bhk@bsulven.no

 

Generelt om prosjektet

Prosjektet er i en fase hvor endelige beslutninger vedrørende detaljer blir fattet. Dette gjør at vi endelig snart kan presentere en endelig plan med bindende datoer for fremdriften i de enkelte delprosjektene.

Byggekontoret har en egen inngang fra balkongsiden 125D.