Endret: 25 mar 2019     Opprettet: 11 jan 2019

Info om fremdrift pr 11. januar 2019

Varsel om montering av vinduer/ skyvedører i 123 og 125 A

Godt Nytt År!

Arbeidene er godt i gang etter jul og aktiviteten vil øke fremover.

I 125A og 123 går planene etter fremdriftsplaner som ble lagt ut 21.desember. Det vil bli noe justeringer på dato for 121 og videre. Det kommer oppdatert info om dette i neste uke.

Det har vært en treghet etter jul å få oversikter til å legge ut på hjemmesiden som varsler når og hvor det skal være vindusskift. Berørte beboere skal være varslet direkte fra VD montasje med varsling i postkasser. Dette iht til fremdriftsplaner.

VD montasje skal, etter endt utskifting av alle vinduer i hver boenhet, legge igjen et kontrollskjema som alle beboere skal fylle ut og returnere til VD. Det er ikke alle som har fått dette ennå selv om alle vinduer er skiftet. Vi kommer til å legge ut skjema på hjemmesiden slik at alle kan hente det ut. Det er viktig at alle bruker skjema og gir tilbakemelding. Det skal sendes til VD og adressen står på skjema. Send også gjerne en kopi til bhk@bsulven.no. Bhk ønsker å få oversikt over hva som har gått bra og hva som ikke har gått bra. Send også gjerne en melding til bhk@bsulven om du har noe du ønsker å dele eller som du mener vi bør vite.

Her kommer oversikter over varsel som er gått ut til beboere:

Montering av vinduer og skyvedører i 125 A balkongsiden:

OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
125 A 4 1 E08 Mandag 7.januar
125 A 4 2 E09 Mandag 7.januar
125 A 4 3 E10 Mandag 7.januar
125 A 4 4 E06 Mandag 21.januar
125 A 4 5 E07 Tirsdag 15.januar
125 A 3 V E04 Onsdag 23.januar
125 A 3 H E05 Onsdag 23.januar
125 A 2 V E01 Torsdag 31.januar
125 A 2 M E02 Onsdag 23.januar
125 A 2 H E03 Torsdag 31.januar
125 A 1 V E42 Mandag 11.februar
125 A 1 H E41 Mandag 11.februar

 

Montering av vinduer og skyvedører i 123 balkongsiden:

OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
123 A 2 1 D01 Mandag 14.januar
123 A 2 2 D02 Mandag 14.januar
123 A 2 3 D03 Mandag 14.januar
123 A 2 4 D04 Fredag 25.januar
123 A 2 5 D05 Fredag 25.januar
123 A 1 V D46 Torsdag 7.februar
123 A 1 M D45 Torsdag 7.februar
123 A 1 H D44 Torsdag 7.februar
OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG  DATO
123 B 3 1 D11 Onsdag 16.januar
123 B 3 2 D12 Onsdag 16.januar
123 B 3 3 D13 Onsdag 16.januar
123 B 3 4 D14 Mandag  28.januar
123 B 3 5 D15 Mandag 28.januar
123 B 2 V D10 Fredag 8.februar
123 B 2 M D09 Fredag 8.februar
123 B 2 H D08 Fredag 8.februar
123 B 1 V D07 Onsdag 20.februar
123 B 1 H D06 Onsdag 20.februar
OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
123 C 2 1 D18 Torsdag 17.januar
123 C 2 2 D19 Torsdag 17.januar
123 C 2 3 D20 Torsdag 17.januar
123 C 2 4 D21 Tirsdag 29.januar
123 C 2 5 D22 Tirsdag 29.januar
123 C 1 V D17 Tirsdag 12.februar
123 C 1 H D16 Torsdag 14.februar
OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
123 D 2 1 D25 Fredag 18.januar
123 D 2 2 D26 Fredag 18.januar
123 D 2 3 D27 Fredag 18.januar
123 D 2 4 D28 Onsdag 30.januar
123 D 2 5 D29 Onsdag 30.januar
123 D 1 V D24 Onsdag 13.februar
123 D 1 H D23 Torsdag 14.februar
123 D U1 V D30 Torsdag 21.februar
OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
123 E 2 1 D39 Mandag 21.januar
123 E 2 2 D40 Mandag 21.januar
123 E 2 3 D41 Mandag 21.januar
123 E 2 4 D42 Fredag 1.februar
123 E 2 5 D43 Fredag 1.februar
123 E 1 V D38 Torsdag 14.februar
123 E 1 H D37 Torsdag 14.februar
123 E U1 V D36 Torsdag 21.februar
123 E U1 M D35 Fredag 15.februar
123 E U1 H D34 Torsdag 21.februar
123 E U2 V D33 Torsdag 28.februar
123 E U2 M D32 Torsdag 28.februar
123 E U2 H D31 Torsdag 28.februar

 

Montering av vinduer 123 D og E inngangssiden:

OPPGANG ETASJE LEILIGHET D - NR DAG DATO
123 D 2 1 D25 Tirsdag 8.januar
123 D 2 2 D26 Tirsdag 8.januar
123 D 2 3 D27 Tirsdag 8.januar
123 D 2 4 D28 Tirsdag 8.januar
123 D 2 5 D29 Tirsdag 8.januar
123 E 2 1 D39 Onsdag 9.januar
123 E 2 2 D40 Onsdag 9.januar
123 E 2 3 D41 Onsdag 9.januar
123 E 2 4 D42 Onsdag 9.januar
123 E 2 5 D43 Onsdag 9.januar
123 E 1 V D38 Torsdag 10.januar
123 E U1 V D36 Torsdag 10.januar
123 E U1 H D34 Torsdag 10.januar

Alle beboere må sørge for å ha ryddet slik VD har varslet og at boenheten er tilgjengelig på dagen som er varslet. Dersom du selv ikke har anledning å være hjemme kan du gi nøkkel til en nabo eller vaktmester.  Se tidligere anvisning ved varsling av skifting av vinduer.