Endret: 14 feb 2020     Opprettet: 13 feb 2020

Info i forbindelse med branntilløp i garasjeanlegget og søppelanlegg ved 117/121

Det er sikker mange beboere som i onsdag kveld som ble urolige da brannvesen og politi rykket ut i forbindelse med at det var branntilløp i nødutgang i garasjeanlegget.

Vi har over en lengre periode vært plaget med personer som oppholder seg og beveger seg i nødutganger i garasjeanlegget. Styret har gjentatte ganger varslet politi og Obos Eiendom AS.

Styret har også sterkt anbefalt OBOS og skifte kode da mange gjennom denne har hatt tilgang til anlegget som ikke bor her. OBOS Eiendom har nå skiftet koden og dette har medført irritasjon fra noen av sameierne som har hatt tilgang til tidligere kode. Styret håper beboere har forståelse for at det må iverksettes tiltak som bidrar til å begrense tilgangen til anlegget og beboere vil ikke få tilgang til koden. ( Vi har heller aldri hatt tilgang til koden, men da det har vært samme kode lenge har denne spredt seg til de fleste beboere og mange andre. Dette vil nå være umulig fordi kodesystemet er mer sikkert og kan ikke spres).

Obos Eiendom har i tillegg engasjert vektere fra Nokas til vakthold i garsjeanlegget,- de øker nå denne frekvensen til flere ganger i døgnet,- også med hund. Nokas har et tett samarbeid med politiet. Det vil i tillegg komme videokamera på utsatte steder.

Det er viktig at beboere er med å passer på å ikke slippe inn folk i garasjeanlegget. Ved mistanke om ulovlig opphold ber vi om at politi blir varslet. De har fra tidligere direkte adgangsmulighet til garsjen. Nødutgangene kan kun åpnes innenfra ( åpnes automatisk ved brann). Dersom noen ser at dør til nødutgang ute står åpen varsle gjerne styret@bsulven.no

Det som er bra er at vi ser at varslingssytemer og rømningsforhold fungerer. De beboere som er nye her skal være klar over at det er mange branndører i garsjeanlegget som slås igjen når varslingsystemet går på. Dette fikk flere beboere i går erfare. De vil automatisk åpnes når systemet skrues på igjen. Husk å ikke benytte heisen når alarmen går.

Styret har også varslet Selvaag at de nye dørene i garsjeanlegget må være låst.

Styret vil ha et samarbeidsmøte med Obos Eiendom i starten av mars hvor dette er en av sakene.

Det var i forrige uke et lite branntilløp i det nye avfallsanslegget ved 117/121 i papiravfall. Det gikk bra og medførte ikke skader. Styret vurderer å iverksette tiltak. Beboere må passe på å ikke kaste brannfarlig avfall i søppelanlegget samt passe på å ikke kaste sigarettsneiper rundt seg. Det er observert at flere kaster sigarettsneiper fra verandaen og dette må umiddelbart opphøre. Det medfører stor fare for sikkerheten. Styret oppfordrer bebeoere å varsle styret dersom dette skjer.

Vi har brukt en masse penger på å få det fint og det blir viktig at vi går sammen om å holde det fint. Dersom noen observerer en akutt situasjon de mener styret umiddelbart bør vite noe om kan det rapporteres på sameiets vakttelefon eller direkte til styreleder på mobil 934 33 256.

Det kommer mer informasjon om andre ting som skjer i sameiet i løpet av en ukes tid.

Hilsen Styreleder

Inger Sandset