Endret: 3 sep 2018     Opprettet: 29 aug 2018

Individuelt valg av vinduer

Sikkerhetsvindu eller toppsving. Svarfrist søndag 2. september kl. 23:59.

Kjære sameier,

Fasadeprosjektet er i en fase hvor det skal velges hvilke vinduer vi skal ha der hvor det ikke er balkonger på utsiden. Det er bestemt at hver enkelt sameier skal selv få velge hvilken type vinduer som skal installeres i deres leilighet: sikkerhetsvindu eller toppsving.

For å registrere ditt ønsket valg av vindustype kan du benytte én av metodene under, innen søndag 2. september kl. 23.59. Vi er klar over at dette er en kort frist, men det er dessverre den fristen vi er nødt å overholde ovenfor entreprenøren. Besvarelsen skal gjøres av seksjonens eier(e), ikke eventuelle leietakere.

  • På nett: Fyll ut valgskjemaet på https://goo.gl/forms/dh59iZg3q9N8miyS2
  • E-post: Send e-post til bhk@bsulven.no med fullt navn og ønsket vindustype (SIKKERHETSVINDU eller TOPPSVING).
  • Fysisk besvarelse: Skriv ditt fulle navn, kontaktinfo (e-post og telefonnummer) og ønsket vindustype (SIKKERHETSVINDU eller TOPPSVING) på en lapp, og levér til styret i brevsprekken til venstre for prøvevinduene, eller i postkassen i inngangen ved 125B.

Mer informasjon om saken og vindustypene finner du i vedlagte dokument. Ved manglende besvarelse innen fristen vil sikkerhetsvindu bli valgt for din leilighet.

Individuelt valg av vindustype.pdf