Endret: 7 aug 2018     Opprettet: 3 jul 2018

Gangbro over E6 i Ulvenkrysset stenges

Statens vegvesen skal sette i gang arbeider med utskiftning av gangbrua over E6 i Ulvenkrysset (Teisenveien)