Endret: 21 des 2018     Opprettet: 28 nov 2018

Fremdriftsplan utskifting av vinduer i 125 Lavblokka

Følgende informasjon er varslet beboere i forkant og utskifting er igang

VD  Montasje AS har delt ut skriv til alle beboere i 125 lavblokka.

I infoskrivet står det følgende:

 

  • VD møter opp i hver leilighet mellom kl. 07.00 - 08.00. Det vil bli tatt en rask gjennomgang med hver enkelt beboer for å sjekke at det er tilfredsstillende ryddet med mer. Utskiftingen vil foregå hele denne dagen. Beboer kan selv velge om han/hun vil være tilstede under utskiftingen.
  • Beboeren må selv rydde og flytte møbler slik at det blir god tilgjengelighet rundt vinduene. (minst 1 meter).
  • Beboeren må selv dekke til gulv og møbler etter ønske. Snekkerne kommer i tillegg til å dekke til gulvet rett under vinduene.
  • Beboeren må selv demontere gardiner/gardinoppheng/persienner/fester/annet som eventuelt sitter i veien for utskiftingen.
  • Gjenstander som beboer føler er av stor verdi, bør tildekkes/settes bort/skjermes, som ekstra sikkerhet mot skade i arbeidets gang.
  • Snekkerne feier opp, støvsuger etter seg og fjerner søppel. Det vil ikke bli utført vask av leilighetene.
  • Etter endt utskifting vil det bli lagt igjen et kontrollskjema som beboeren skal fylle ut og returnere til VD. Der kan dere skrive opp forhold som dere mener må rettes.
Ulven 125 Lavblokka
Oppgang: Etg: Leil: E-nr: Dag Dato

125Lavblokk

3 3.1

E43

Mandag 26.nov
125Lavblokk 3 3.2

E44

Mandag 26.nov
125Lavblokk 3 3.3

E45

Mandag 26.nov
125Lavblokk 3 3.4

E46

Tirsdag 27.nov
125Lavblokk 3 3.5

E47

Tirsdag 27.nov
125Lavblokk 3 3.6

E48

Tirsdag 27.nov
125Lavblokk 3 3.7

E49

Tirsdag 27.nov

125Lavblokka

2 2.1 E50 Onsdag 28.nov

125Lavblokka

2 2.2 E51 Onsdag 28.nov

125Lavblokka

2 2.3 E52 Onsdag 28.nov

125Lavblokka

2 2.4 E53 Torsdag 29.nov

125Lavblokka

2 2.5 E54 Torsdag 29.nov

125Lavblokka

2 2.6 E55 Torsdag 29.nov

125Lavblokka

2 2.7 E56 Torsdag 29.nov

125Lavblokka

1 1.1 E57 Fredag 30.nov

125Lavblokka

1 1.2 E58 Fredag 30.nov

125Lavblokka

1 1.3 E59 Fredag 30.nov

125Lavblokka

1 1.4 E60 Mandag 3.des

125Lavblokka

1 1.5 E61 Mandag 3.des

125Lavblokka

1 1.6 E62 Mandag 3.des

125Lavblokka

1 1.7 E63 Mandag 3.des

VD Montasje v/ Christoffer Andersson, mobil 47647501