Endret: 21 des 2018     Opprettet: 16 sep 2018

Fremdrift fasadeprosjekt pr 14.09.2018

Informasjon fra Selvaag Prosjekt i samarbeid med byggeherrekomite og styret.

Det vil heretter tilstebes at det hver uke vil bli lagt ut relevant informasjon som angår prosjektet på BS Ulven Terrasses hjemmeside. Denne informasjon vil være kortfattet om fremdrift og andre ting vi mener er relevante.

Fremdrift pr 14.09.2018

Betongrehabilitering

Ulvenveien 125 lavblokka - ferdigbefaring betongrehabilitering og flisegulv er gått 28.08.2018. Stillaser vil bli stående inntil videre i påvente av rekkverk. Estimat for endelig ferdigstillelse rekkverk er 15. november. Endelig ferdigstillelse terrasseside med vinduer/skyvedør er 4. desember.

Ulvenveien 123 - ferdigstilles med fliser uke 37. Ytterligere kompletterende arbeider vil fortsette i uke 38 og 39. Videre ferdigstillelse rekkverk og yttervegger i rekkefølge etter 125 - nærmere info kommer. Presenninger går ned uke 38 MED UNNTAK AV TAKET. 

Ulvenveien 125 A - Flisearbeider pågår. Videre ferdigstillelse informeres fortløpende.

Ulvenveien 119 og 121 - Betongrehabilitering pågår. Videre ferdigstillelse informeres fortløpende.

Ulvenveien 117 og 125 B,C,D - Oppstart stillaser mandag 01.10.2018 - varsles uke 37.

 

Rekkverk

Det første rekkverket (125 lavblokka er nå estimert ferdigstilt 13.11.2018. Fremdrift vil informeres fortløpende.

 

Gavler / endevegger

Som dere ser så er det startet opp på gavlen (endeveggen) på nr 125A. Dette er pilotprosjekt for gavlfasadene. Fremdrift vil informeres fortløpende.

 

Dører / vinduer

  • De første skyvedørene (125 lavblokka) vil monteres i tidsrommet uke 48,49.
  • Oppmåling av vinduer starter i 125 lavblokka onsdag 19.september. (Se eget varselskriv om tidspunkt fra VD montasje.) Fremdrift vinduer varsles nærmere.
  • De to vinduene som er utstilt er kun for å vise hvordan de to ulike typene fungerer.

 

Viktig !

  • All ferdsel på avstengte terrasser er forbudt!

 

Generelt om fremdriften

Som dere ser så er fremdriften ytterligere forskjøvet siden forrrige informasjon ble lagt ut. Dette skyldes en kvalitetssikringsprosess som pågår med rekkverket.

 

Hilsen

Selvaag Prosjekt, byggherrekomiteen og styret i Boligsameiet Ulven Terrasse