Endret: 13 mai 2019     Opprettet: 24 mar 2019

Fremdrift byggeprosjekt pr 22.03.2019

Informasjon fra Selvaag Prosjekt og byggherrekomiteen.

  • Vinduer og skyvedørsprosjektet går presist etter planen. Det har så langt vært bra samarbeide med beboerne.
  • Alna Elektro sliter litt med å holde samme tempo som selve skyvedørsmontasjen. Dette pga av mange individuelle løsninger i leiligheter.
  • Fremdriften på fasadeprosjektet holder utsendt plan foruten 117. Blokk 117 har startet 3 uker før plan, men slutt-tidspunktet forblir det samme.
  • Reklamasjoner som blir sendt inn blir logget og vurdert løpende. Utbedring av reklamasjoner starter etter påske. Hastesaker blir tatt umiddelbart.
  • Det vil bli en tilbakegang på leiligheter som har fått montert skyvedør uten ventiler. Her vil VD henge opp lapp på dørene med ønskelig tid for dette. Dersom tidspunktet som er angitt på lappen ikke passer kan beboerne ta direkte kontakt med VD for å avtale tidspunkt som passer.
  • Viftehuset/ventilasjon: Som mange nok har sett har vi nå montert tegl på viftehuset ved gavlvegg i blokk 125D. De nye vifter som skal monteres kommer fra OBOS og vi avventer disse før vi kan ferdigstille.
  • Avfallsanlegg ved innkjøring til plan 3 er nå påbegynt. Sprengingen ble ferdig på fredag 22. mars. Det ble tatt rystelsesmåling under sprengingen og alt foregikk kontrollert og innenfor kravene. Videre fremdrift på avfallsanlegget kommer neste uke.
  • Det er opprettet en ny prosjektmail. Merk dere adressen: ulven@selvaagprosjekt.no       Alle mail som sendes til denne a-poatadressen vil gå til alle på byggekontoret. De andre e-postadresser fungerer som vanlig.
  • Tilpassing av rekkverk mot teglvegger: 12 leiligheter har rekkverk som slutter mot ny teglvegg. Disse rekkverk må tilpasses etter at tegl er montert-. Glasset må tilpasses og blir derfor ferdigstilt senere.