11 sep 2018

Endret kjøremønster Ulvenveien

I løpet av tirsdag 11.09.2018 legges trafikken over på ny omkjøringsvei i 7-8 uker. Se vedlagt informasjonsskriv.