Endret: 11 aug 2018     Opprettet: 10 aug 2018

Det er varslet fare for sterk vind

Det er varslet sterk vind i ettermiddag/kveld. Stillasene er sikret, men det må ventes mye lyd fra presenninger

Grunnet faren for sterk vind har Selvaag gått en ekstra befaring på stillasene og sikret at disse er festet skikkelig. Det er også avtalt med Consolvo og Brafas at det ikke skal være noen løse gjenstander på stillasene.

Det kan oppstå mye støy når det blåser i presenningene, dette kan vi dessverre ikke gjøre noe med, men det er helt ufarlig. Presenningene er også festet på en måte som gjør at denne løsner dersom vinden blir for sterk. Dette er for at belasningen på stillaset ikke skal bli for stor. Dette er altså elt ufarlig.

Det er også mulig at plast forran vinduene blåser ned. Dette er ikke kritisk, men kan forårsake støy. Merk at det ikke er tillatt å gå ut på balkongene, heller ikke for å "redde" plasten.

Dersom dere oppdager konsekvenser av vinden dere likevel mener man må se nærmere på, kan dere ringe Byggherrekomiteen på tlf 917 28 619