18 okt 2019

Delta i Markedsundersøkelse fra Selvaag Prosjekt

Svarfrist 24. oktober.

Kjære beboer!

 

Selvaag Prosjekt gjennomfører en markedsundersøkelse knyttet til rehabiliteringsprosjektet som de har gjennomfører for oss.  Vi ber deg om å sette av noen minutter til å fylle ut skjemaet.

 

Det er analysefirmaet Opinion AS som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Selvaag Prosjekt, og alle som svarer er anonyme.  Alle som deltar er også med i trekningen av fem gavekort á 1000 kroner.

 

Svarfristen er satt til den 24/10 og vi setter stor pis på at du deltar på undersøkelsen.  Du åpner spørreskjemaet ved å klikke på lenken under. 

https://survey.quenchtec.net/p?qif=80abf54f-8461-4f55-8746-e7a519a03954&qsid=c0c623be-802f-4765-95a8-7cf14f8dac7c

 

Dette er en undersøkelse som blir sendt rundt til både ferdigstilte og pågående prosjekt utført av Selvaag.

 

Med vennlig hilsen

Styret

Boligsameiet Ulven Terrasse