7 apr 2019

Avfallsanlegg på plan 3 er ferdig

og skal etter planen tas i bruk i uke 16.

Vi ber spesielt beboere i blokk 117 og 121 være oppmerksom på at det er planlagt å starte å ta i bruk ny avfallsstasjon i uke 16.

Det vil tydelig fremkomme ved at plasten er fjernet og lukene er åpne.

Gammelt anlegg bak 117 vil umiddelbart bli stengt. Det er viktig at ingen setter fra seg søppel utenfor dette anlegget når det er stengt. Sørg da for å benytte det nye anlegget ved bommen på plan 3. 

Den nye avfallsstasjonen består av 2 beholdere for restavfall, 1 beholder for papir og 1 beholder for glass. Alle er tydelig merket. 

Vi oppfordrer alle beboere til å ta godt vare på det nye anlegget og sørge for at det ser pent og ordentlig ut. Med det menes at alle sørger for å pakke inn søppla og sørge for at den går i riktig beholder og ikke setter fra seg søppel rundt/utenfor beholdere. 

Oppstart av tømming skal etter planen skje i uke 17.

Det er beregnet å tømme restavfall på tirsdager og tømming av papir på torsdager annenhver uke (partallsuke).

Tømming av glass skal etter planen skje hver 4.uke.

 

FDV dokumentasjon for Metro system finner du ved å klikke på linken under:

/?nid=29840