Endret: 21 des 2018     Opprettet: 10 jun 2018

Byggeprosjekt: Spørsmål og svar

Her vil vi fortløpende forsøke å besvare vanlige spørsmål du måtte lure på og som er av allmenn interesse.

Send inn spørsmål

Har du spørsmål vedrørende byggeprosjektet, kan du enten sende en e-post til bhk@bsulven.no eller benytte følgende kontaktskjema. Om spørsmålet er av allmenn interesse, vil vi også legge ut spørsmål og svar her på denne siden.

Hva vil skje med terrassene på bakkenivå?

Terrassene på bakkeplan vil bli påbegynt tidligst våren 2019. Grunnen til dette er at de skiller seg fra øvrige balkonger og skal ha en annen løsning. Arbeidet vil omfatte murene rundt uteplassen, men det er ikke avgjort om det skal gjøres ytterligere oppgraderinger. Grunnen til dette er at rehabiliteringen av balkongene springer ut fra OPAC-rapporten som påpekte svakheter i betongen på balkongene. Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon på et senere tidspunkt.

Hva skjer med markisene, blir de hengt opp eller byttet?

Vi minner om informasjon som er gitt tidligere angående markiser.

For de som ønsker at markisene skal kastes mot et gebyr på kr 700,- (alle avgifter inkludert), må sette en lapp på sin balkongdør med teksten "MARKISE KASTES". Denne festes på innsiden av vinduet, lett synlig for dem som står på utsiden. De som ønsker at markisen kastes, men ikke har hengt opp lapp, må gjøre dette umiddelbart.

Der det ikke er hengt opp en slik lapp vil markisen monteres igjen. Dette er med unntak av balkonger der dette av ulike grunner ikke er mulig. Her vil markisen legges på den respektive balkongen.

Det vil på et senere tidspunkt bli bestemt én (evt to) markiseduker som kan benyttes slik at vi får et helhetlig uttrykk på fasadene. Vi vil derfor råde alle til å ikke bestille nye markiser, eller duker til eksisterende markiser, før dette er kommunisert. 

Kan jeg benytte balkongen utenom arbeidstid?

Nei, dessverre. Det er IKKE tillatt å benytte balkonger uten rekkverk, uansett tid på døgnet! Stillas regnes ikke som rekkverk. Dette er av sikkerhetsmessige grunner, og da forholder vi oss til det.

Når skal vinduene på balkongsiden byttes ut?

Foreløpig plan er at vinduene vil byttes ut etter at balkongsiden er ferdig renovert. Vi kommer tilbake med mer informasjon når det nærmer seg, også med tanke på valg av vindu.

Hvilken farge blir det på vinduenes lister?

Inne vil vinduene ha en nøytral, hvit farge. På utsiden er ikke eksakt farge avklart, men vi ser etter en så lys farge som mulig som står til resten av fasaden. Vi vil komme tilbake med informasjon rundt dette når det er avklart.

Nå vil rekkverkene på balkongen settes opp?

Rekkverken vil settes opp etter flislegging av balkongene.

Det er varmt og jeg ønsker å lufte. Kan jeg få åpnet balkongdøren?

For de som har stengt av døren med en treklosse på utsiden, så kan denne klossen vippes opp med et langt redskap, slik at du kan åpne døren. Får du ikke til dette selv, så ta kontakt med bhk@bsulven.no, som ordner slik at noen kommer å hjelper deg.

For de som har kjetting foran døren, kan døren bare åpnes så langt som kjettingen tillater. Den kan med andre ord ikke kobles fra.

Husk å utvise forsiktighet da balkongene mangler rekkverk! Merk at selv om døren kan åpnes, er det IKKE lov å gå ut på balkongen. Dette gjelder også etter arbeidstid og så lenge rehabiliteringen pågår.

Hva vil skje med avløpsrennen på balkongene nå som vi bytter ut blomsterkassene med rekkverk?

På de balkonger hvor det ikke har stått blomsterkasser vil det ikke gjøres noe med rennen, da den vil være såpass nærme det nye rekkverket. For øvrige balkonger jobber Selvaag med å finne en løsning på dette. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Det har vært snakk om innslag av treverk blant annet i forbildelse med inngangspartiene. Hva slas teverk er dette?

Treverket som vil benyttes i forbindelse med inngangspartiene er en oljebehandlet, kvistløs Malmfuru. Denne må behandles hvert 4-5 år for å ikke blir grå.